Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Opplæringsmateriell

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I prosjektet "hel hud" inngår et kunnskapshefte om eksembehandling, et barnehefte beregnet på barn fra ca 4 – 12 år, og en veileder for helsepersonell.

”Hel hud” er et prosjektsamarbeid mellom Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for sykepleiere i astma og allergi, og Astma– og Allergiforbundet. 

Heftene er kun tilgjengelig elektronisk. Prosjektet er finansiert av Ekstrastiftelsen.

No image

Kunnskapsheftet

Prosjektet "hel hud" ble satt i gang for å bedre livskvaliteten for barn med eksem og deres familier gjennom å øke kunnskapen om eksembehandling hos behandlere i alle ledd.

No image

Barneheftet

Læring gjennom lek og fantasi er en meget effektiv måte å la barnet bli kjent med sin egen diagnose på. Her finner du materiell barnet kan benytte til aktiviteter som høytlesing, fantasi/lek og tegning. Klikk på brosjyren for å laste den ned.

No image

Veilederen

I veilederen finnes informasjon rettet mot helsepersonell, og dette er ment som et supplement til Kunnskapsheftet.