Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Veilederen

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I veilederen finnes informasjon rettet mot helsepersonell, og dette er ment som et supplement til Kunnskapsheftet. I veilederen finnes enklere faktaark/oppskriftsark som kan benyttes i veiledningssituasjoner i behandlingen. Klikk på brosjyren for å laste den ned.