Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Treningsveileder

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Fysisk aktivitet bidrar til en bedre hverdag og økt livskvalitet også for personer med astma. En egen treningsveileder fra Norges Astma – og Allergiforbund gir nyttige råd om astma og trening. Treningsveilederen er laget i lommeformat. Klikk på brosjyren for å laste den ned.

Veileder i lommeformat om astma og trening kan bestilles fra Norges Astma- og Allergiforbund, naaf@naaf.no, tlf. 23 35 35 35. 

Kommersielle aktører/næringsliv betaler kr 2,50 per stk.  Porto/eksp. tilkommer. Det offentlige helsevesenet betaler ikke for NAAFs brosjyremateriell. Enekeltbestillinger belastes kun porto.