Feiltolkning av forskning om muggsopper og allergi

HEI!

Jeg har en ganske slitsom astma som begynte i ungdomsårene (nå nærmerjeg meg 50). På lungeavdelingen der jeg har vært fast gjest i alle disse årene, har jeg vært undersøkt og testet på alle mulige måter og funnet ut at jeg er allergisk mot både midd og muggsopper. Hvor mye husstøvmidd betyr, kan jeg ikke vite for de er jo usynlige, men jJeg har vært ganske sikker på at jeg reagerer på muggsopper for det passer med mine erfaringer opp gjennom årene.

Men nå leser jeg at ny forskning viser at muggsopp ikke gir allergi og astma. Det er merkelig å få vite nå, men det dreier seg jo om funn i en doktorgradsavhandling, så da må det jo være riktig. Kanskje det samme gjelder for midd? Er det også bare noe tidligere forskere og legene mine har trodd på uten å vite sikkert? Finnes det noe tilsvarende forskning om allergi mot husstøvmidd?

SVAR:

Muggsopp kan gi allergi og astma! Det er  grundig bevist,men så er detkommet oppslag i media som bygger på misforståtte forskniongsresultater.  

Du har antakelig lest om muggsopper inne i forbindelse med fuktskader i boliger som det har

vært oppslag om bl.a. i VG, VVS -tidsskriftet og på internettsider.

Der har det vært henvist til en artikkel som er del av en doktoravhandling av Jonas Holme.

Oppslagene om dette bygger på feiltolkninger av den aktuelle artikkelen. Forfatterne av artikkelen har også overdrevet betydningen av undersøkelsene sine. De har rett i at  det ikke er hensiktsmessig å undersøke innendørs forekomst av levende muggsoppsporer (og bare det!) for å vurdere risiko for allergi og astma ved innendørs fuktskader, men ellers er undersøkelsene altfor ufullstendige til å gi grunnlag for noen bastante konklusjoner.

Muggsoppsporer

Jeg har nettopp utarbeidet en mer omfattende omtale av dette som kommer  om noen dager, så ta en titt her etter 20.januar. Da får du bekreftet at  både allergitestene på deg og erfaringene dine stemmer mht at muggsopper kan være viktige som årsak både til allergier og til astma. Det vet vi fra meget solid forskning som den nevnte undersøkelsen ikke rokker ved. Like sterkt står kunnskap om sammenheng mellom husstøvmidd, luftveisallergier og astma.

Det er leit at aviser, tidsskrifter og nettsider formidler slik feilinformasjon som dette, men det er ikke uvanlig. Vurdering av forskning krever innsikt som mange journalister mangler og slik mangel fører lett til feiltolkninger som spres i media. Jeg bruker atskillig tid på å kontrollere tekster som angår brukerne av de nettsidene som jeg har ansvar for. I dette tilfellet måtte jeg først få tak i og lese hele doktoravhandlingen. Den har mange sterke sider, men akkurat her er den svak.

 (Sist oppdatert 17. januar 2011 Kjell Aas©)