Hopp til hovedinnhold

NAAFU

Astma- og Allergiforbundets Ungdom (NAAFU) er et tilbud for alle medlemmer i Norges Astma- og Allergiforbund mellom 15 og 26 år. Vi arrangerer sosiale aktiviteter, medlemssamlinger, workshops og faglige kurs i tillegg til å arbeide med samfunnsrelevant tematikk.

Formålet med NAAFU er at alle ungdommer i Norge med astma, allergi og eksem skal kunne møte andre i samme situasjon, ha det gøy i felleskap og samtidig lære mer om egen og andres sykdom. NAAFU ønsker å tilrettelegge for at ungdommer med lignende utfordringer kan finne støtte og erfaring i hverandre, utvikle seg, engasjere seg i organisasjonsarbeid og delta på minneverdige opplevelser via en trygg og lærerik sosial arena.

Hvorfor være med i NAAFU?

NAAFU kan tilby mange medlemsfordeler og muligheter for aktive deltakere, blant annet følgende:

Hvordan bli medlem i NAAFU?

Alle medlemmer av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) i riktig aldergruppe – mellom 15 og 26 år – er automatisk medlemmer av ungdomsorganisasjonen. Det betyr at du kan engasjere deg i NAAFU, dra nytte av diverse fordeler, delta på arrangementer for aldersgruppen og stille til valg for å bli med i ungdomsstyret, så lenge du selv har et gyldig medlemskap i NAAF, eller er en del av et aktivt familiemedlemskap.

Formål og fokusområder

Gjennom året jobber NAAFU med tiltak knyttet opp til handlingsplanen i NAAF, årshjulet og NAAFUs egne fanesaker. Eksempler på disse er studiestøtte og utvidet eksamenstid for de som plages med astma og allergi ved både grunnskoler og universiteter over hele landet, fokus på overgangen fra barn til voksen i helsevesenet og ansvar for egen helse, så vel som ytterligere mangfold og inkludering i NAAF.

Medlemsvekst har lenge vært et viktig fokusområde. Hovedmålet er å styrke ungdomsorganisasjonen og å rekruttere flere frivillige ildsjeler. Vi ønsker å etablere tettere samarbeid med regionene for å oppnå dette, ved å synliggjøre NAAFU på steder hvor potensielle medlemmer befinner seg. NAAFU-styret ønsker å øke engasjementet og interessen blant ungdommene slik at flere velger å delta på våre tiltak i fremtiden, stiller til valg på våre årlige Landskonferanser, tar på seg viktige verv og fremmer våre fanesaker.

Kontakt NAAFU

Er du mellom 15 og 26 år og har lyst til å vite mer om hvorfor du bør bli med i ungdomsorganisasjonen? Ta kontakt med NAAFU-styret direkte på naafu@naaf.no, eller kontakt barne- og ungdomskoordinator Dace Kaleja på e-post: dace.kaleja@naaf.no

Oversikt over det nåværende styret i NAAFU, valgt inn i 2024:

Kristine Strøm Borgen er NAAFUs representant i forbundsstyret.

NAAFUs vedtekter finner du her.