Hopp til hovedinnhold

Om oss

Norges Astma- og Allergiforbund jobber for å bremse den økende utviklingen av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og for at de som har sykdommene skal kunne leve best mulig med dem.

Norges Astma- og Allergiforbund er en interesseorganisasjon for astma, allergi, eksem, kols og annen overfølsomhet, samt for alle som er opptatt av forebyggende helse. Forbundet ble grunnlagt 24. januar 1960 av Alfred Simonsen, og per dags dato teller vi cirka 13.000 medlemmer. Vi er inndelt i 10 regioner, og har 45 lokal- og storlag landet over. H.K.H. Kronprins Haakon har vært beskytter for Norges Astma- og Allergiforbund siden 2005.

Hvorfor er vi viktige?

Cirka 1,5 millioner nordmenn er i dag rammet av våre diagnoser, men allergiske sykdommer som astma, allergi og atopisk eksem har stadig økende forekomst, spesielt blant barn. Mer enn 40 prosent av befolkningen får allergiske reaksjoner én eller flere ganger i løpet av livet, og det anslås at rundt én million nordmenn er rammet av pollenallergi. Dette er både et helseproblem og et samfunnsproblem.

Norges Astma- og Allergiforbund jobber derfor for økt fokus på forebygging av disse sykdommene, og at personer som allerede er rammet skal kunne leve så godt som mulig med dem.

Det krever overskudd å være syk. Kronisk syke har rettigheter, men de må selv finne ut av ordningene og søknadsprosessene. I tillegg blir kronisk sykdom en del av familien, og legger beslag på både tid og krefter. Vi arbeider derfor for å hjelpe og lette byrdene for denne gruppen. 

Hva gjør vi?

Vi er opptatt av å spre kunnskap om diagnosene våre. Dette gjør vi i tett dialog med myndighetene og helsevesenet. Vi arbeider for at behandlingstilbud for våre sykdomsgrupper opprettholdes og styrkes, og krever lovfestede endringer som er viktige for våre medlemmer.

Norges Astma- og Allergiforbund driver den nasjonale pollenvarslingen, en varslingstjeneste som bidrar til en mer forutsigbar hverdag for om lag én million nordmenn som lider av pollenallergi. Vi har i tillegg en gratis rådgivningstjeneste, hvor alle kan få snakke med våre fagfolk om våre sykdommer, inneklima, arbeid, yrkesvalg, trygd og rettighetsspørsmål.

Mer kunnskap om våre sykdommer er en viktig kampsak for oss. Derfor deler vi årlig ut midler til forskning gjennom både Forskningsfondet for astma og allergi og Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi, slik at vi kan finne ny kunnskap om årsaker, forebygging og behandling av våre diagnoser.

Medlemsfokus

Norges Astma- og Allergiforbund har et særlig ansvar for våre medlemmer, og vi holder kontakten med dem på flere måter, blant annet gjennom medlemsbladet "AstmaAllergi", som utgis fire ganger årlig. Våre medlemmer får også gode medlemsfordeler, som medlemspriser på opphold ved vårt helsesenter Valle Marina på Gran Canaria, og rabatter i vår nettbutikk der vi selger relevante hjelpemidler.