Hopp til hovedinnhold

Forskningsfondet for Astma og Allergi

Forskningsfondet for Astma og Allergi ble stiftet av Norges Astma- og Allergiforbund i 1969, og har som formål å fremme forskning innenfor astma- og allergifeltet.

15 kroner per enkeltmedlemsskap i Norges Astma- og Allergiforbund settes hvert år av til Forskningsfondet for Astma og Allergi. Fondet består av både legater og bidrag fra enkeltpersoner.

Fondets styre bestemmer årlig hvilket beløp som skal fordeles til støtteverdige forskningsprosjekter eller andre prosjekter som fremmer ny kunnskap på feltet, samt hvem som skal motta Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi.

Forskningsfondets utdeling

I 2022 delte fondet ut 565 000 til forskningsprosjekter og andre prosjekter som fremmer forskning.  

i

Neste søknadsfrist er 9. oktober 2023

Astma- og allergiområdet kan berøre mange ulike fagfelt, og vi oppfordrer alle fagmiljøer, på alle nivå, til å søke dersom deres forskning kan være relevant for våre diagnosegrupper.  

Kriterier for søknad:

Last ned søknadsskjema

Søknadsskjema sendes til forskningsfondet@naaf.no

Styremedlemmer

Vara

Daglig leder: Hanne Dyran. E-post: hanne.dyran@naaf.no

Tildelinger fra Forskningsfondet for Astma og Allergi for 2022

Samlet beløp utdelt: 565 000 kroner