Hopp til hovedinnhold

Gi en gave!

Hver gave kommer godt med for at vi skal kunne opprettholde vårt viktige arbeid. En gave fra deg, gjør deg til en av Norges Astma- og Allergiforbunds viktigste støttespillere.

Mange ønsker å gi en støtte fordi de har sett at vi arbeider spesielt med en sak som er viktig for dem, eller fordi de generelt mener forbundet gjør en viktig jobb.

Du kan gi en gave som et engangsbeløp, som en minnegave eller som en gave til forskningsfondet.

Visste du at gaver gir rett til skattefradrag?

Gaver til frivillige organisasjoner generelt gir rett til fradrag på inntekt når pengegaver utgjør minst 500 kroner i det året som gaven ble gitt. Det kan maksimalt kreves fradrag for gaver etter aktuelle ordning (skattelovens § 6-50) med til sammen 25 000 kroner årlig.

For at vi skal kunne innberette dette til skattemyndighetene for deg trenger vi ditt personnummer. Du kan oppgi dette via telefon 23 35 35 35 eller sende epost til giver@naaf.no. Dette vil da komme på din selvangivelse.

Engangsbeløp

Giro/nettbankoverføring merkes for eksempel ”Gave til Norges Astma- og Allergiforbund” eller "Gave til Geilomo barnesykehus" (ved minnegave påføres avdødes navn og pårørendes navn og adresse) og sendes til:

Norges Astma- og Allergiforbund

Postboks 6764 St. Olavs plass

0130 Oslo

Kontonummer: 6005.06.64107

Eller: Vipps til 136990

Minnegave

Når en man har kjær går bort, er det mange som velger å gi en minnegave som et alternativ til den vanlige blomsterhilsenen. Ved å hedre en nær avdød på denne måten, gjør du også en innsats for astma- og allergisaken. Vi er svært takknemlige for alle som ønsker å bidra til vårt viktige arbeid.

Ved bruk av vanlig giroblankett, husk å fylle inn opplysninger om navn til avdøde, navn og adresse til pårørende og giver(e) i rubrikken "betalingsinformasjon" på blanketten. I feltet "mottaker" skrives:

Norges Astma- og Allergiforbund

Postboks 6764 St. Olavs plass

0130 Oslo

Kontonummer 6005.06.64107

Gave til vårt forskningsfond

Det kan kreves skattefradrag for tilskudd til forskning (skattelovens § 6-42). Her kan inntil kr 10.000 trekkes fra uansett inntektens størrelse. Tilskudd utover dette betinger at fradraget ikke utgjør mer enn 10 % av alminnelig (netto) inntekt.

Giro/nettbankoverføring merkes ”Gave til NAAFs Forskningsfond” og sendes til:

Norges Astma- og Allergiforbund

Postboks 6764 St. Olavs plass

0130 Oslo

Kontonummer: 6004.05.51959

Norges Astma- og Allergiforbund er medlem av Fundraising Norge (tidligere Norges Innsamlingsråd)

Har du spørsmål, kan du kontakte giverservice her: tlf. 23 35 35 35 eller per e-post: giver@naaf.no