Hopp til hovedinnhold

En enklere hverdag med pollenallergi

Det antas at i overkant av 20 prosent av befolkningen har en mer eller mindre alvorlig pollenallergi. Selv om plagene oppstår i naturen, er det mye som kan gjøres for å forebygge utvikling av allergi, og for å gjøre hverdagen bedre for de mange som allerede er berørt.

Hva gjør vi?

Norges Astma- og Allergiforbund leverer den nasjonale pollenvarslingen. Vi har etablert 12 pollenfeller rundt om i landet, og varsler seks pollentyper daglig - fra februar måned til midten av august. Tjenesten bidrar til en mer forutsigbar hverdag for pollenallergikere, som kan gjøre forebyggende tiltak, og tilpasse utendørs aktivitet og medisinering basert på de varslede forholdene. I tillegg til å drifte selve varslingen, arbeider vi kontinuerlig med videreutvikling, digitalisering og politisk påvirkning for at myndighetene skal forstå viktigheten av at tjenesten opprettholdes.

Vi arbeider for at den helsemessige belastningen ved pollenallergi tas på alvor, og for at mulighetene for utredning og de ulike behandlingsalternativene er allment kjente og lett tilgjengelige.

Gjennom pollensesongen opptrer vi jevnlig i media, og bidrar til at pollenallergi er høyt på dagsorden. Våre pollenforskere, helsefaglige rådgivere og medlemmer blir hyppig etterspurt som kilder til faglig kompetanse, råd til befolkningen og personlige erfaringer.

Vi gjennomfører årlige kampanjer og prosjekter med pollenallergi som tema. Eksempelvis Pollenuka, som gjennomføres hvert år i pollensesongen. Da arrangeres det ulike kurs, foredrag og webinarer, og våre medlemmer er ute på stands i hele landet, med råd og tips som gjør at flere kan mestre sin pollenallergi. I juni arrangerer vi Aksjon burot, der skoler, barnehager og idrettslag i hele landet inviteres til å delta, for å luke burotplanter i sine nærområder.

Hvorfor er det et problem?

Forekomsten av pollenallergi er stadig økende. I Norge er det i dag rundt en million mennesker som er rammet. I tillegg til å være svært plagsomt for dem det gjelder, koster det også samfunnet enorme summer. Beregninger fra Helsedirektoratet anslår at pollenallergi koster opp mot 10 milliarder kroner hvert år i form av legebesøk, medisiner, økt sykefravær og redusert arbeidskapasitet. Flere studier viser at allmenntilstanden og konsentrasjonsevnen hos pollenallergikere blir redusert under pollensesongen, til tross for medisinering. Blant annet viser en undersøkelse fra Storbritannia at elever med pollenallergi presterer dårligere ved eksamen i pollensesongen, og kan risikere å gå ned en hel karakter.

Klimaendringer har hatt betydning for vegetasjonen. Mildere vintre og varmere somre har ført til at pollensesongen starter stadig tidligere, og dermed blir både lengre og mer intens. Det milde klimaet fører også til at tregrensen kryper gradvis høyere oppover fjellsidene, og områdene der pollenbærende vekster trives blir stadig større. Dersom tendensene i klimautviklingen holder seg, og kanskje forsterkes, vil det også kunne skape grobunn for nye allergenbærende vekster her i Norge.

Samtidig som forekomsttallene øker og pollensesongen blir lenger, fortsetter en rekke kommuner å plante allergifremkallende trær og busker i det offentlige rom. Dette til tross for at kravene til universell utforming av uteareal tilsier at det skal benyttes allergivennlig vegetasjon ved nyplanting, og at man i allerede opparbeidete uteområder bør unngå å plante allergifremkallende vekster.

Hva mener vi?

Den stadig økende forekomsten av pollenallergi er et problem for både folkehelsen og samfunnsøkonomien. Forebyggende tiltak er nødvendige, slik at vi kan bremse utviklingen, og forhindre at en så stor andel av befolkningen utvikler allergi mot naturen. Vi har som mål at det ikke skal forekomme nyplanting av allergifremkallende vekster i det offentlige rom, og mener dette bør være tydelig regulert gjennom kravene til universell utforming av uteareal der allmennheten har tilgang.

For de mange som allerede er rammet, er det viktig at alvorlighetsgraden blir tydelig kommunisert og forstått, og at allergien i større grad anerkjennes som en sykdom. Allergien bør i minst mulig grad stå i veien for deltakelse i arbeidsliv, utdanning og fritidsaktiviteter.

Dette har vi bidratt til

Siden 1975 har vi driftet den nasjonale pollenvarslingen, og bidratt til en bedre hverdag for de som har pollenallergi. Varsling om pollenspredning gir mulighet for tidlig forebyggende tiltak og behandling. Gjennom vår nasjonale rådgivningstjeneste, informasjonsmateriell, kurs- og foredrag sprer vi kunnskap om både årsaker til allergi, forebygging og behandlingsalternativer. I tillegg har vi gjennom politisk påvirkning og synlighet i media i en årrekke satt pollenallergi på dagsorden. Vi skaper også lokalt engasjement og samhold gjennom ulike kampanjer og prosjekter.

Hva kan du bidra med?

Dersom denne tematikken engasjerer deg, kan du bidra ved å bli medlem. Vi trenger så mange som mulig med på laget når vi arbeider politisk eller er i media. Jo flere vi snakker på vegne av, jo lettere får vi gjennomslag med arbeidet vårt for en bedre varslingstjeneste, forebygging, lettere tilgjengelige behandlingsalternativer, og en bedre hverdag for alle som plages av pollenallergi. Det er også mulig å støtte Norges Astma- og Allergiforbund økonomisk uten å bli medlem!

Du kan også finne ditt nærmeste lokallag, og bli med på gjennomføringen av nasjonale kampanjer som Aksjon Burot eller Pollenuka.