Hopp til hovedinnhold

En enklere hverdag med pollenallergi

Det antas at i overkant av 20 prosent av befolkningen har en mer eller mindre alvorlig pollenallergi. Selv om plagene oppstår i naturen, er det mye som kan gjøres for å forebygge utvikling av allergi, og for å gjøre hverdagen bedre for de mange som allerede er berørt.

Hva gjør vi?

Hvorfor er det et problem?

Forekomsten av pollenallergi er stadig økende. I Norge er det i dag rundt en million mennesker som er rammet. I tillegg til å være svært plagsomt for dem det gjelder, koster det også samfunnet enorme summer. Beregninger fra Helsedirektoratet anslår at pollenallergi koster opp mot 10 milliarder kroner hvert år i form av legebesøk, medisiner, økt sykefravær og redusert arbeidskapasitet. Flere studier viser at allmenntilstanden og konsentrasjonsevnen hos pollenallergikere blir redusert under pollensesongen, til tross for medisinering. Blant annet viser en undersøkelse fra Storbritannia at elever med pollenallergi presterer dårligere ved eksamen i pollensesongen, og kan risikere å gå ned en hel karakter.

Klimaendringer har hatt betydning for vegetasjonen. Mildere vintre og varmere somre har ført til at pollensesongen starter stadig tidligere, og dermed blir både lengre og mer intens. Det milde klimaet fører også til at tregrensen kryper gradvis høyere oppover fjellsidene, og områdene der pollenbærende vekster trives blir stadig større. Hvis tendensene i klimautviklingen holder seg, og kanskje forsterkes, kan det også skape grobunn for nye allergenbærende vekster her i Norge.

Samtidig som forekomsten av pollenallergi øker, og pollensesongen blir lenger, fortsetter en rekke kommuner å plante allergifremkallende trær og busker i det offentlige rom. Dette skjer til tross for at kravene til universell utforming av uteareal tilsier at det skal brukes allergivennlig vegetasjon ved nyplanting, og at man i allerede opparbeidete uteområder bør unngå å plante allergifremkallende vekster.

Hva mener vi?

Den stadig økende forekomsten av pollenallergi er et problem for både folkehelsen og samfunnsøkonomien. Forebyggende tiltak er nødvendige, slik at vi kan bremse utviklingen, og forhindre at en så stor andel av befolkningen utvikler allergi mot naturen. Vi har som mål at det ikke skal skje nyplanting av allergifremkallende vekster i det offentlige rom, og mener dette bør være tydelig regulert gjennom kravene til universell utforming av uteareal der allmennheten har tilgang.

For de mange som allerede er rammet av pollenallergi, er det viktig at alvorlighetsgraden blir tydelig kommunisert og forstått, og at allergien i større grad anerkjennes som en sykdom. Allergien bør i minst mulig grad stå i veien for deltakelse i arbeidsliv, utdanning og fritidsaktiviteter.

Dette har vi bidratt til

Hva kan du bidra med?