Hopp til hovedinnhold

Helsevennlige produkter

Vår produktmerkeordning Asthma Allergy Nordic er en stor og viktig del av vårt arbeid med å forebygge allergier.

Hva gjør vi?

Sammen med astma- og allergiforbundene i Sverige og Danmark drifter vi produktmerket Asthma Allergy Nordic. Asthma Allergy Nordic-merket gis kun til produkter som lever opp til våre strenge kriterier, og som anses å være gunstige for alle med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer. Alle våre anbefalte produkter er helt uten parfyme og unødvendige kjemikalier.

Før et produkt kan bli anbefalt av oss, må det gjennom en streng og grundig vurdering. Kriteriene som produktene vurderes etter, er utviklet av medlemsorganisasjonene i Norge, Danmark og Sverige, i samarbeid med fagutvalg og eksperter. Vårt merke tar utgangspunkt i å unngå plager for de med astma, allergi eller annen overfølsomhet, og dermed blir produktene også helsevennlige for alle andre.

Mange produkter oppnår aldri å få merket, og produkter som er merket kan måtte endre innhold hvis ny kunnskap tilsier at ingredienser vi tidligere har akseptert ikke lenger kan brukes.

Asthma Allergy Nordic

Hvorfor er det et problem?

Dessverre kan det være vanskelig for forbrukere å navigere seg på markedet, for å finne frem til helsevennlige produkter uten unødvendige kjemikalier.

Bruken av unødvendige kjemikalier og parfyme i produkter øker risikoen for allergi, og allergiske reaksjoner i huden og overfølsomhet mot parfyme er et stadig økende problem. Jo lengre huden din blir utsatt for allergifremkallende stoffer, jo større er risikoen for å utvikle kontaktallergi. Har du først fått kontaktallergi, har du det resten av livet. Dette skyldes at ditt immunsystem ikke glemmer et stoff hvis det først har reagert allergisk på det.

Hva mener vi?

Vi mener det er viktig å gjøre det enkelt for forbrukere å velge produkter med minst mulig helserisiko. For å forebygge allergi er det viktig å velge produkter uten parfyme og unødvendige konserveringsmidler eller farge. Disse innholdsstoffene kan irritere sensitiv hud, og øke faren for kontaktallergi. Dett er spesielt viktig for utsatte grupper, som for eksempel små barn, personer med nedsatt immunforsvar og personer som allerede har allergier.

Dette har vi bidratt til

Hva kan du bidra med?