Hopp til hovedinnhold

Parfymefri uke

Parfyme og unødvendige kjemikalier øker risikoen for allergi. Derfor arrangerer Norges Astma- og Allergiforbund hvert år Parfymefri uke, der målet er å redusere bruken av disse stoffene slik at færre utvikler allergi, og hverdagen blir enklere for dem som allerede er berørt.

Allergi og overfølsomhet mot parfyme er et stadig økende problem. Folkehelseinstituttet anslår at rundt 1-3 prosent av den europeiske befolkningen har hudplager som er utløst av duftstoffer, såkalt parfymeallergi. I tillegg kan noen oppleve plager av selve parfymelukten, de får som oftest reaksjoner fra luftveier, nese og øyne, eller kvalme og hodepine. Reaksjoner på parfymelukt kalles gjerne duftoverfølsomhet, og er ikke det samme som en allergi. Det kan likevel være veldig begrensende i hverdagen for dem som opplever det.

Derfor arrangerer Norges Astma- og Allergiforbund "Parfymefri uke" hver høst. Dette er en kampanje der vi sprer informasjon om hvordan bruk av parfyme og unødvendige kjemikalier kan øke risikoen for å utvikle allergier. I kampanjeuken står mange av våre frivillige på stand, vi deler ut parfymefrie produkter til helsestasjoner, og vi setter søkelys på tematikken i media, på våre nettsider og i sosiale medier.

Bidra gjerne med å henge opp våre parfyme-plakater på din arbeidsplass, treningssenter, skole, helsestasjoner, legekontor, sykehus. Plakatene finner du her

Merkeordning for helsevennlige produkter

Astma- og allergiforbundene i Norge, Sverige og Danmark samarbeider om en felles produktmerkeordning for å gjøre det lettere for flere å velge produkter som minimerer risikoen for allergi. Produktene som anbefales av oss med Asthma Allergy Nordic-logoen er parfymefrie og uten unødvendige tilsetningsstoffer.

Asthma Allergy Nordic