Hopp til hovedinnhold

Parfymeallergi

Parfymeallergi er en kontaktallergi som gir symptomer på huden. I tillegg kan selve lukten av parfyme føre til ubehag hos enkelte personer. Dette kalles ofte duftoverfølsomhet, og er ikke det samme som en allergi.

Sist oppdatert 26. oktober, 2023

Parfyme- og kjemikalieallergi

Rent teknisk er "parfyme" et begrep som brukes om en rekke kjemikalier som enten kan fremstilles syntetisk, eller utvinnes naturlig fra for eksempel planter, i form av oljer eller vekstekstrakter. Parfyme inngår i mange vanlige hverdagsprodukter, og har sjelden noen praktisk funksjon utover å gi produktet en egenlukt.

Ved allergi reagerer kroppens immunforsvar når du utsettes for stoffer du har utviklet en allergi mot. Hvis du har allergi mot parfyme vil kroppen sette i gang produksjon av antistoff når du kommer i kontakt med et stoff du ikke tåler. Ifølge Folkehelseinstituttet anslås det at rundt 1-3 prosent av den europeiske befolkningen har hudplager som er utløst av duftstoffer, såkalt parfymeallergi.

Symptomer på parfymeallergi

Parfymeallergi er en kontaktallergi, og vanlige symptomer kan være:

Kvinner har oftere allergi mot duftstoffer enn menn, antakelig fordi kvinner oftere bruker produkter som er tilsatt parfyme. Hos kvinner er det oftest parfymer og deodoranter som gir allergiske hudproblemer, mens after-shave og deodoranter er hovedårsaken hos menn. Kosmetikkbransjen er lovpålagt å regulere bruken av flere parfymestoffer på grunn av sterke, allergifremkallende egenskaper.

Kontaktallergi kan også utvikles mot mange andre kjemikalier, for eksempel stoffer som inngår i hårfarger, såpe, konserveringsmidler eller fargestoffer. I motsetning til ved kontaktallergi mot parfyme, skyldes kontaktallergi mot andre kjemiske stoffer ofte at personen er blitt utsatt for større mengder kjemikalier enn det som er normalt i hverdagen, for eksempel på arbeidsplassen.

Utredning av parfymeallergi

Hvis du mistenker at du reagerer allergisk på en ingrediens i et hudpleieprodukt, kan du snakke med fastlegen din. Det kan være aktuelt å henvise deg videre en til spesialist, som oftest hudlege, som kan utrede deg for kontaktallergi. For dem som har fått påvist såkalt parfymeallergi, eller kontaktallergi mot bestemte kjemikalier, er det viktig å holde seg unna produkter som inneholder stoffene som ikke tåles.

Duft- og kjemikalieoverfølsomhet

Duft- og kjemikalieoverfølsomhet er ikke det samme som en allergi, og det er derfor ikke de samme mekanismene i kroppen som er involvert. Listen over mulige symptomer er lang og svært individuell. Personer med overfølsomhetsreaksjoner overfor dufter og kjemikalier rapporterer blant annet om:

Plagene blir utløst av å være i nærheten av ett eller flere stoffer, og symptomene blir i de fleste tilfeller borte når du ikke lenger utsettes for stoffene. Hvor lenge plagene varer etter at du har fjernet deg fra situasjonen er veldig individuelt.

Ved duft- og kjemikalieoverfølsomhet finnes det ingen enkle laboratorietester som kan fastslå hvilke stoffer du reagerer på, og det er heller ingen faglig enighet om hva plagene kan skyldes. Det forskes blant annet på om mekanismer i immunforsvaret, samt psykologiske og genetiske faktorer, kan være involvert i duft- og kjemikalieoverfølsomhet, men forskningsmiljøene har fremdeles ikke kommet frem til noen entydige svar. Derfor finnes det heller ikke noen faglig enighet om hvilke behandlinger som har god og veldokumentert effekt på symptomene. Det kan også være krevende å få stilt en diagnose, fordi symptomene kan være veldig generelle.

Påvirker hverdagen

i

Selv om overfølsomhet mot duft ikke er det samme som en allergi, kan det fremdeles påvirke hverdagen til dem som er rammet.

Norges Astma- og Allergiforbund gjennomførte høsten 2021 en spørreundersøkelse rettet mot parfymebruk og reaksjoner på dette. Blant de viktigste funnene var at 4 av 10 har opplevd å bli plaget av andres parfymebruk eller bruk av parfymerte produkter, og blant de plagede var det parfymebruk på offentlig transport og kjøpesentre som scoret høyest på arenaer som utløste plagene.

!

Nesten 6 av 10 i gruppen som har opplevd plager på grunn av andres parfymebruk har også opplevd å bli så plaget at de har valgt å forlate eller unngå visse steder eller situasjoner i det offentlige rom.

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov, og det ble i perioden 22.-27. september 2021 gjennomført til sammen 1001 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år. Funnene i undersøkelsen understøttes av andre internasjonale undersøkelser publisert i fagfellevurderte tidsskrifter.

Hva kan du gjøre hvis du opplever en overfølsomhetsreaksjon?

Det er ganske vanlig å av og til føle på ubehag knyttet til lukter i det offentlige rom. Det er derimot mindre vanlig at disse plagene blir så store at det går ut over livskvaliteten din, i den grad at du ikke klarer å delta sosialt og på jobb, eller å gjennomføre vanlige gjøremål som å gå på butikken. Tall fra Miljøstyrelsen i Danmark anslår at 0,1 – 1 prosent av alle dansker har større eller mindre plager knyttet til eksponering for parfyme og lignende, i den grad at det påvirker livskvaliteten deres negativt. Det er ikke urimelig å anta at det samme gjelder her i Norge.

Hvis du opplever overfølsomhetsplager som påvirker livskvaliteten din, bør du ta kontakt med fastlegen for å diskutere situasjonen. Plagene dine er reelle og skal tas på alvor. Det er viktig at både du og legen din stiller med åpent sinn, spesielt hvis dette er nytt for dere begge.

For deg som er plaget vil det være to problemstillinger som må løses. Den ene går på hvordan du kan håndtere plagene i hverdagen, her og nå, slik at det ikke går ut over livskvaliteten. Den andre problemstillingen er langsiktig, der du og helsevesenet bør se på hvordan din situasjon kan kartlegges bedre, slik at dere kan finne løsninger som hjelper over tid.

I de forskjellige helseregionene er det opprettet Regionale Sentre for Astma, Allergi og annen Overfølsomhet (RAAO). Tilbudet for dem som plages med overfølsomhet er organisert noe forskjellig ut ifra hvilken helseregion du tilhører, men fastlegen din kan kontakte disse sentrene på vegne av deg for veiledning og bistand.

Hva gjør Norges Astma- og Allergiforbund for å begrense parfymebruk i samfunnet?

Hvert år arrangerer Norges Astma- og Allergiforbund Parfymefri uke, for å fremme de positive helseeffektene ved å velge parfymefrie alternativer. 

Alle produkter som er anbefalt av oss gjennom vår merkeordning Asthma Allergy Nordic er fri for parfyme og andre unødvendige kjemikalier, og de reduserer derfor risikoen for å utvikle hudallergi. I utgangspunktet bør alle begrense bruken av parfyme, både for å redusere risikoen for å utvikle allergi, og for å unngå at andre i dine nære omgivelser får plager av din parfymebruk. Dette er spesielt viktig rundt utsatte grupper som små barn, personer med nedsatt immunforsvar og personer som allerede har allergier. For arbeidsgivere er det viktig med en overkommelig tilrettelegging for dette på arbeidsplassen, slik at arbeidstakere holder seg friske og i jobb.

Nasjonal overvåkning av forekomsten av kosmetikkbivirkninger gjør det mulig å få oversikt over helseproblemer knyttet til enkeltprodukter, og å oppdage et problem før det får stort omfang. Mattilsynet oppfordrer derfor deg som forbruker til å melde ifra hvis du har opplevd bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter som parfyme, sminke, kroppspleieprodukter og lignende.