Hopp til hovedinnhold

Hvordan utredes kontaktallergi?

For å finne ut om symptomene dine skyldes kontaktallergi, også kalt hudallergi, kan legen gjøre en vurdering av sykehistorien din og utføre diverse allergitester.

Sist oppdatert 25. oktober, 2023

Ved kontaktallergi starter utslettet på huden der direkte kontakt med det allergifremkallende stoffet var. I starten kan utslettet være preget av små eller store blærer, og etter hvert som disse sprekker opp kan de også gi både væske og skorper i området som er rammet. Det kommer gjerne hevelser, og du kan få fargeendringer i huden. Utslettet er lett å kjenne igjen, selv om det finnes andre årsaker som gir lignende hudreaksjoner. Hvis utslettet har vart lenge, blir huden tørr og sprukket og kalles gjerne kontakteksem. Sterk kløe er vanlig. I begynnelsen er eksemet begrenset til den delen av huden som har vært i kontakt med det du har reagert på, men etter hvert kan det spre seg til andre områder på huden.

Hvis du utvikler eksem eller utslett, eller mistenker at du har kontaktallergi, bør du kontakte fastlege for å finne ut hva plagene kan skyldes.

Undersøkelse

Behandlende lege kan se på og vurdere utslettet ditt hvis det fremdeles er aktivt, eventuelt se på bilder hvis du har noen. Det er naturlig å diskutere sykdomsforløpet og se på eventuelle årsaksforhold.

Kontakteksem er sjeldent i småbarnsalderen, men fra skolealder øker forekomsten. Hull i ørene, piercing og bruk av uedelt metall mot huden har ført til en betydelig økning av kontaktallergi mot nikkel. Økning i bruk av parfymerte produkter fra tenårene kan føre til parfymeallergi.

For spedbarn er utslett i bleieområdet svært vanlig, men det er sjelden et tegn på kontaktallergi. Vær oppmerksom på god renslighet, velg vann som vaskemiddel framfor våtservietter, og ikke la barnet gå med full eller fuktig bleie for lenge.

Testing og utredning

Hvis utredning hos lege peker mot at det er en hudallergi kan det bli aktuelt å kartlegge hvilke produkter eller stoffer du har vært i kontakt med. Målet er å se om det går an å peke ut noe som kan være årsaken til plagene dine.

Dersom du blir henvist videre for allergitesting, vil du antakelig få en eller flere av disse prøvene utført: