Hopp til hovedinnhold

Hvordan utredes kontaktallergi?

For å vite om symptomene du opplever skyldes kontaktallergi kan legen gjøre en vurdering av sykehistorien og utføre diverse tester.

Sist oppdatert 13. februar, 2023

Ved kontaktallergi starter utslettet der direkte kontakt med det allergifremkallende stoffet var. I starten kan utslettet være preget av små eller store blærer, og etter hvert som disse sprekker opp kan de også gi både væske og skorper i området som er rammet. Det er gjerne hevelser og man kan få fargeendringer i huden. Utslettet er lett å kjenne igjen, selv om det finnes andre årsaker som gir lignende hudreaksjoner. Hvis utslettet har vart lenge, blir huden tørr og sprukket og kalles gjerne kontakteksem. Sterk kløe er vanlig. I begynnelsen er eksemet begrenset til den delen av huden som har vært i kontakt med det du har reagert på, men etter hvert kan dette spre seg til andre områder på huden.

Pasienter som utvikler eksem og utslett kontakter ofte fastlegen for å søke hjelp og behandling.

Behandlende lege kan se på og vurdere utslettet ditt dersom det fremdeles er aktivt, eventuelt se på bilder hvis du har noen. Det er naturlig å diskutere sykdomsforløpet og se på eventuelle årsaksforhold.

Kontakteksem er sjeldent i småbarnsalderen, men fra skolealder sees en økt forekomst. Hull i ørene, piercing og bruk av uedelt metall mot huden har ført til en betydelig økning av kontaktallergi mot nikkel. Økning i bruk av parfymerte produkter fra tenårene bidrar til lavere debutalder for parfymeallergi.

For spedbarn er utslett i bleieområdet svært vanlig, men det er sjelden en indikasjon på kontaktallergi. Vær oppmerksom på god renslighet, velg vann som vaskemiddel framfor våtservietter og ikke la barnet gå med full eller fuktig bleie for lenge.

Testing og utredning

Dersom utredning hos lege peker mot at det er en hudallergi kan det bli aktuelt å kartlegge hvilke produkter eller stoffer du har vært i kontakt med. Målet er å se om det går an å peke ut noe som kan være årsaken til plagene dine.

Dersom du blir henvist videre for testing vil du antakelig få en eller flere prøver utført: