Hopp til hovedinnhold

Pelsdyr

Alle bør ha rett til å benytte offentlige rom og transportmidler uten å få økte helseplager. Dyrenes stadig økende tilstedeværelse i samfunnet utfordrer denne retten for mennesker som er allergiske mot dem.

Hva gjør vi?

Norges Astma- og Allergiforbund jobber for at personer med dyreallergi i minst mulig grad skal eksponeres for dyreallergener. Dette gjør vi gjennom blant annet følgende tiltak:

Hvorfor er det et problem?

At dyr er en del av samfunnet må vi akseptere, men det er en økende trend at dyr medbringes i sosiale sammenhenger, på jobb og på reiser. Det blir også stadig mer utbredt å bruke dyr i ulike sammenhenger innen skole- og helsevesenet. Det sies at omkring 15 prosent av oss er allergiske mot pelsdyr. Samtidig er det en økning i allergiforekomst, så selv om dyrenes tilstedeværelse kan gi mye positivt, er de dessverre også til hinder for universell utforming og tilgjengelighet.

Hva mener vi?

Kontakt med dyr kan ha positive effekter i et helseperspektiv, men dyrenes stadig økende tilstedeværelse i samfunnet medfører også helsemessige utfordringer, og det er særlig problematisk at dyr i økende grad er til stede ved offentlige institusjoner, som skole- og helsevesenet. Derfor er det viktig at det tas nødvendige, noen ganger lovpålagte, forholdsregler. Vi arbeider for et samfunn som skal være fullt tilgjengelig for våre sykdomsgrupper. Vi mener derfor at det er både viktig og riktig å begrense dyrenes tilstedeværelse i det offentlige rom.

Hva kan du bidra med?