Hopp til hovedinnhold

Mer kunnskap om våre sykdommer

Sykdommer som astma og allergi påvirker en stadig større del av befolkningen. For å bremse denne utviklingen er vi helt avhengige av dokumentert kunnskap og solide datagrunnlag. Derfor arbeider vi for økt forskning på våre sykdomsgrupper.

Hva gjør vi?

Hvorfor er det et problem?

Vi vet fortsatt for lite om hva som utløser astma og allergi. Datagrunnlaget for å følge utviklingen av sykdommene over tid er svakt, men i mange år har det vært en tydelig økning i forekomst. I tillegg påvirkes vi i økende grad av faktorer i miljøet vi lever i, og det er viktig å vite mest mulig om sammenhengen mellom dette og utvikling av sykdom. Dokumentert kunnskap er helt nødvendig for å forebygge, for å avlive myter og misforståelser, og for å sikre at de som allerede er berørt får best mulig oppfølging. Det er også behov for bedre innsikt i alvorlighetsgrad, utbredelse og forløp.

Hva mener vi?

Kroniske, ikke-smittsomme sykdommer står for en stor andel av sykdomsbyrden både i Norge og i verden. Det er en stund igjen til vi fullt ut forstår alt om våre sykdomsgrupper. Det meste tilsier allikevel at utviklingen kan forebygges eller utsettes i langt større grad enn det som er tilfelle i dag, blant annet gjennom økt kunnskap om ulike risikofaktorer og behandlingsalternativer. Veien er lang, men vi mener det er viktig å stimulere til forskning på disse områdene.

Dette har vi bidratt til

Hva kan du bidra med?