Hopp til hovedinnhold

Stiftelsen Dam

Har du en idé til et prosjekt som kan øke livskvaliteten for dem som er berørt av astma, allergi, eksem, kols eller overfølsomhet? Da kan du søke midler hos Stiftelsen Dam.

Stiftelsen Dam hjelper deg med å realisere gode prosjektideer, enten det er snakk om mindre aktiviteter på lokallagsnivå ledet av ildsjeler, flerårige nasjonale tiltak med større prosjektgrupper, eller finansiering av faglige forskningsprosjekter i verdensklassen. Stiftelsen tilbyr fire forskjellige programmer som passer til vidt forskjellige formål. Her det er mulig å søke om alt fra 5 000 kroner til 3 000 000 kroner.

Norges Astma- og Allergiforbund er en av medlemsorganisasjonene i Stiftelsen Dam, og er berettiget til å søke midler. Prosjektene som søkes via oss skal passe inn under vår visjon om å være den fremste pådriver for å øke livskvaliteten for alle som er berørt av astma, allergi, eksem, kols og andre overfølsomhetsykdommer.

i

Prosjektideer som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse blir prioritert av Stiftelsen Dam. Prosjekter med høy grad av brukermedvirkning og frivillighet blir på samme måte prioritert.

Første steg i prosessen er å gjøre deg godt kjent med de fire programalternativene – Ekspress, Helse, Utvikling og Forskning, og å velge ut det programmet som passer best til din idé.

Ekspress

 • Det er mulig å søke om mellom 5 000 og 40 000 kroner.

 • Det kan søkes om en prosjektvarighet på 1-12 måneder.

 • Stiftelsen Dam Ekspress-programmet har ingen faste frister, slik at søknadsskjemaene kan opprettes når som helst og behandles fortløpende av Stiftelsen Dam. Man kan forvente svar på søknaden i løpet av 45 dager etter innsendelse.

 • Send en forespørsel med prosjektidé på e-post til anne.kari.isaksen@naaf.no eller til en av regionsekretærene i Norges Astma- og Allergiforbund. Deretter oppretter vi et elektronisk søknadsskjema i søknadssystemet «Damnett», der du kan fylle ut søknaden digitalt før den videresendes til Stiftelsen Dam.

 • Pass på at prosjektet er innenfor retningslinjene til Stiftelsen Dam, og at søknadsteksten samsvarer med Dams krav for Ekspress-programmet. Du kan gjøre deg kjent med krav og retningslinjer for programmet på Stiftelsen Dams egne hjemmesider.

Helse

 • Det er mulig å søke om mellom 40 000 og 400 000 kroner.

 • Det kan søkes om en prosjektvarighet på maks 2 år.

 • Stiftelsen Dam Helse-programmet har ingen faste frister, slik at søknadsskjemaene kan opprettes når som helst og behandles fortløpende av Stiftelsen Dam. Man kan forvente svar på søknaden i løpet av 45 dager etter innsendelse. Merk at det også tar tid for sekretariatet i Norges Astma- og Allergiforbund å gjennomgå og ferdigstille søknaden før den videresendes til vurdering hos Stiftelsen Dam.

 • Send en forespørsel med prosjektidé på e-post til dace.kaleja@naaf.no, slik at vi kan vurdere om tiltaket passer med Norges Astma- og Allergiforbund sitt formål, og våre interne retningslinjer. Deretter oppretter vi et elektronisk søknadsskjema i søknadssystemet "Damnett", der du kan fylle ut søknaden digitalt før den videresendes til Stiftelsen Dam.

 • Pass på at prosjektet er innenfor retningslinjene til Stiftelsen Dam, og at søknadsteksten samsvarer med Dams krav for Helse-programmet. Du kan gjøre deg kjent med krav og retningslinjer for programmet på Stiftelsen Dams egne hjemmesider.

Utvikling

 • Det er mulig å søke om mellom 400 000 og 1 500 000 kroner.

 • Det kan søkes om en prosjektvarighet på maks 4 år.

 • Programmet Utvikling har en grundig totrinnsprosess der Stiftelsen Dam først trenger en prekvalifiseringssøknad, før søkeren eventuelt inviteres til å sende inn en utvidet versjon av søknaden senere på året.

  • Prekvalifiseringssøknad

   2. oktober: Intern frist for å sende inn forespørsel med prosjektidé til Norges Astma- og Allergiforbund10. oktober: Frist for tilbakemelding fra Norges Astma- og Allergiforbund31. oktober: Intern frist for å sende inn ferdigstilt prekvalifiseringssøknad i Damnett15. november: Frist for Norges Astma- og Allergiforbund sentralt å videresende søknaden til Stiftelsen Dam6. februar: Svar på søknad fra Stiftelsen Dam.
  • Utvidet søknad8. mars: Intern søknadsfrist for utvidet søknad, dersom prekvalifiseringssøknaden blir godkjent31. mars: Frist for Norges Astma- og Allergiforbund sentralt å videresende utvidet søknad til Stiftelsen Dam15. juni: Offentliggjøring av tildelinger
 • Send en forespørsel med prosjektidé på e-post til dace.kaleja@naaf.no, slik at vi kan vurdere om tiltaket passer med Norges Astma- og Allergiforbund sitt formål, og våre interne retningslinjer. Tiltaket vurderes av både organisasjonsrådgiver og en relevant faglig rådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund. Deretter oppretter vi et elektronisk søknadsskjema i søknadssystemet "Damnett", der du kan fylle ut prekvalifiseringssøknaden digitalt før den videresendes til Stiftelsen Dam.

 • Pass på at prosjektet er innenfor retningslinjene til Stiftelsen Dam, og at både søknadsteksten og prosjektbeskrivelsen samsvarer med Dams krav for Utvikling-programmet. Tematikken i prosjektene og ordlyden i utlysningen for Utvikling er veldig lik den i programmet Helse, med unntak av søknadssum, prosjektvarighet og en mer omfattende søknadsprosess med flere steg og frister. Programmet passer til å gjennomføre større, langvarige prosjektideer. Du kan gjøre deg kjent med krav og retningslinjer på Stiftelsen Dams egne hjemmesider.

Forskning

 • Det er mulig å søke om mellom 1 500 000 og 3 000 000 kroner.

 • Det kan søkes om en prosjektvarighet på inntil 36 måneder, eller 72 måneder hvis det gjelder et PhD-prosjekter med tre årsverk som stipendiat.

 • Programmet Forskning har en grundig totrinnsprosess der Stiftelsen Dam først trenger en prekvalifiseringssøknad, før søkeren eventuelt inviteres til å sende inn en utvidet versjon av søknaden senere på året.

  • Prekvalifiseringssøknad:6. januar: Intern frist for å sende inn forespørsel med prosjektide til Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF)17. januar: Frist for tilbakemelding fra NAAF31. januar: Intern frist for å sende inn ferdigstilt prekvalifiseringssøknad i Damnett15. februar: Frist for NAAF sentralt å videresende søknaden til Stiftelsen Dam14. april: Svar på søknad fra Stiftelsen Dam
  • Utvidet søknad:19. mai: Intern søknadsfrist utvidet søknad, dersom prekvalifiseringssøknaden blir godkjent10. juni: Frist for NAAF sentralt å videresende utvidet søknad til Stiftelsen Dam15. oktober: Offentliggjøring av tildelinger
 • Send en forespørsel med prosjektidé på e-post til dace.kaleja@naaf.no, slik at vi kan vurdere om tiltaket passer med Norges Astma- og Allergiforbund sitt formål, og våre interne retningslinjer. Tiltaket vurderes av både organisasjonsrådgiver og en relevant faglig rådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund. Deretter oppretter vi et elektronisk søknadsskjema i søknadssystemet "Damnett", der du kan fylle ut prekvalifiseringssøknaden digitalt før den videresendes til Stiftelsen Dam.

 • Pass på at prosjektet er innenfor retningslinjene til Stiftelsen Dam, og at både søknadsteksten og prosjektbeskrivelsen samsvarer med Dams krav for Forskning-programmet. Du kan gjøre deg kjent med krav og retningslinjer på Stiftelsen Dams egne hjemmesider.