Hopp til hovedinnhold

Allergivennlige inne- og uteplanter

Allergivennlige planter gjør at alle, også personer med allergi, kan nyte godt av planter i omgivelsene sine.

Sist oppdatert 08. mars, 2024

Alle må kunne omgi seg med planter

Det kan være fristende for en plaget allergiker å tenke at boligen, omgivelsene og arbeidsplassen skal være fullstendig uten planter, slik at du er på den sikre siden med tanke på helseproblemer. Da gir du i så fall avkall på en viktig del av tilværelsen, da nærhet til naturen og plantelivet har stor betydning for vår livskvalitet. Forskning viser klare psykiske og fysiske helsefordeler ved å oppholde seg i et grønt miljø, sammenlignet med et sterilt miljø uten planter.

Det offentlige rom må også i størst mulig grad være tilgjengelig for allergikere og personer med andre overfølsomhetsreaksjoner. De som planlegger vegetasjon omkring og inne i institusjoner som skoler, barnehager, sykehjem, sykehus, servicekontorer, butikksentre og så videre, har et særlig ansvar her.

Hvilke helseproblemer kan planter gi?

Pollenallergi er et utbredt og velkjent begrep. Det har fått navnet pollenallergi fordi pollenkornene er bærere av allergenene som utløser reaksjon. Hos planter som kan gi allergiske reaksjoner er konsentrasjonen særlig sterk i pollenet, og den allergiske reaksjonen har derfor fått navn etter dette. Allergenene finnes likevel også i andre plantedeler, særlig i bladverket. Spesielt gresspollenallergikere får merke dette, for eksempel når de slår plener, selv om blomstrende gress ikke er i umiddelbar nærhet. 

Duftoverfølsomhet: Overfølsomhet for plantedufter er ganske vanlig. Det er viktig å være klar over at en slik overfølsomhet kan eksistere uten at vedkommende er allergisk, uten at kroppen reagerer med antistoffer og uten at allergiprøver gir utslag. 

Hudreaksjoner: Når huden kommer i kontakt med planter, kan det oppstå symptomer på kontaktstedet. Stoffene kan også tas opp og spre seg via blodbanen, og gi symptomer på helt andre steder av kroppen. Reaksjoner kan også oppstå ved kontakt med mikropartikler som planter avgir til luften.

Giftreaksjoner: Giftige planter er planter som inneholder substanser som kan gi skadelige effekter. Dette kan skje via slimhinnene i øyne, nese og luftrør, på huden, i tarmen eller ellers i organismen etter at giften er sugd opp. Giftige planter finnes i tusenvis, og giftstoffene eksisterer i mange varianter. Likevel er akutt alvorlig forgiftning meget sjelden. Dette skyldes at giften som regel forekommer i lav konsentrasjon i planten, eller at lukten eller smaken er frastøtende slik at man unngår den.

Hvilke planter er gode valg?

I denne sammenhengen deles plantene i tre grupper, med klare ja-planter på den ene siden og klare nei-planter på den andre siden, og med en mangeartet gråsonegruppe i midten. Ved valg av innendørsplanter er antallet anbefalte planter langt mindre enn utendørs, der luftutskiftningen og forholdene generelt blir vesentlig annerledes, og toleransen til for eksempel duftproblematikken blir høyere. Vi tar med noen eksempler på gode plantevalg (bare norske navn):

Utendørs

Innendørs

Hvor finnes det mer informasjon om dette?

Gode råd er grønne (2005) gir veiledning og forslag til helhetsløsninger for et trygt grønt miljø for alle, både for det private og det offentlige rom, og med tilhørende plantelister. Norges Astma- og Allergiforbund har også utviklet en informasjonsbrosjyre som viser hvilke planter og blomster som trygt kan brukes i offentlige bygg. Begge kan bestilles i vår nettbutikk.

Allergi-årshjul

Du kan også laste ned et allergi- årshjul som illustrerer hvilke planter du bør styre unna gjennom de ulike årstidene, og hvilke som kan være gode valg. Plakaten kan henges opp i skoler og barnehager og offentlige bygg, samt i blomsterbutikker.