Hopp til hovedinnhold

Røsslyng kan gi pollenallergi

Noen kan oppleve pollenplager selv etter at pollensesongen er ferdig. Årsaken kan være den lille lyngblomsten røsslyng.

Sist oppdatert 13. februar, 2023

Røsslyng er en vekst som først og fremst er kjent fra lynghei-landskaper i åpne, kystnære områder. Den blir også ofte brukt som prydplante på sensommeren. Pollenet i røsslyng inneholder allergener, noe som kan gi pollenallergikere symptomer, også etter endt pollensesong. Tester fra Sverige har funnet at ca. 17 prosent av bjørkepollenallergikerne og ca. 6 prosent av andre pollenallergikere viste positiv reaksjon på denne pollentypen.

Langvarig blomstring

Blomstringstiden til røsslyng er langvarig og strekker seg inn i september måned, altså etter at den øvrige pollensesongen er avsluttet.

På slutten av blomstringen trekker selve blomsten seg litt sammen, så støvbærerne blir stikkende lenger fram og vinden kan få tak i pollenet som er igjen. Pollenallergikere som går i, eller er i nærheten av, røsslyngområder kan da merke symptomer.

Svært begrensede mengder

Pollenmengdene fra røsslyng vil bare forekomme i lufta i svært begrensede mengder, og da lokalt i nærhet av utslippsstedene. Ingen pollenregistrering ved norske stasjoner har vist noen merkbar regional spredning av røsslyng-pollen på sensommeren. Men; eksponering for røsslyng-pollen kan altså på enkelte steder være en forklaring på allergisymptomer fram mot midten av september.