Hopp til hovedinnhold

Astma eller kols?

Astma og kols er to forskjellige sykdommer som av og til er vanskelig å skille fra hverandre. De har fellestrekk i form av kronisk betennelse i luftveiene.

Sist oppdatert 12. februar, 2023

Astma rammer personer i alle aldre, men starter oftest i barnealder. Kols skyldes i stor grad inhalasjon av giftige substanser som tobakksrøyk eller røyk i yrkeslivet, og debuterer oftest etter fylte 40 år.

Likevel er det betydelig overlapp mellom astma og kols i symptomer og sykdomstegn, spesielt når det gjelder akutte forverringer. Det kan derfor av og til være en utfordring å stille riktig diagnose. Noen særtrekk skiller dem fra hverandre, og dette kan være til hjelp når man skal finne frem til rett diagnose.

Særtrekk ved astma

Særtrekk ved kols