Hopp til hovedinnhold

Histaminutløst angioødem

Histaminutløst angioødem er en sjelden og alvorlig tilstand, som gir hevelser under huden. Som regel oppstår histaminutløst angioødem som et engangstilfelle, men for noen kan det også bli kronisk.

Sist oppdatert 13. februar, 2023

Hva er histaminutløst angioødem?

Angioødem betyr hevelser under huden. Det finnes flere forskjellige typer angioødem, og histaminutløst angioødem er en av dem.

Histaminutløst angioødem oppstår når celler i kroppen frigir histamin, eller andre stoffer som påvirker blodgjennomstrømmingen, og det oppstår en aktivering av celler i hud og slimhinner. Cellene skiller ut stoffer som fører til hevelse, kløe og rødhet.

Histaminutløst angioødem oppstår ofte sammen med elveblest, eventuelt også bronkospasme, der bronkiene i luftveiene trekker seg sammen. I verste fall kan histaminutløst angioødem også føre til en livstruende tilstand kalt anafylaksi.

Tilstanden er sjelden, og det er uvisst hvor mange som har det.

!

Angioødem er en potensielt livstruende tilstand, og utredning, samt akutt og forebyggende behandling, bør ivaretas på sykehus.

Hvorfor oppstår histaminutløst angioødem?

Det er ikke alltid mulig å finne den konkrete årsaken til sykdommen. Den kan i noen tilfeller oppstå på bakgrunn av en allergisk reaksjon, men også morfin, røntgenkontrastmidler, smertestillende preparater og infeksjoner kan forårsake histaminutløst angioødem uten at de allergiske mekanismene i kroppen er involvert.

Fysiske stimuli som trykk, kulde og vibrasjoner kan også hos noen personer fremkalle angioødem. Mekanismen bak dette er ukjent.

Hvilke symptomer gir histaminutløst angioødem?

Ved elveblest kommer reaksjonene i form av et kløende utslett, som kan ligne det du får når du brenner deg på brennesle, mens ved angioødem sitter reaksjonene dypere i huden, slik at du får hevelse uten mye rødhet og kløe. Ved angioødem kan det oppstå hevelser i dypereliggende vev rundt øyne, munn og slimhinner. I noen tilfeller kan det også komme hevelser rundt kjønnsorganene, samt armer, ben, luftveiene og mageområdet. Det varierer hvor store disse hevelsene blir.

i

Plagene kan vare i alt fra noen timer til flere dager. Som regel oppstår histaminutløst angioødem som et engangstilfelle, men for noen kan det også bli kronisk. Tilstanden regnes som kronisk hvis du får flere anfall over en periode på seks uker.

Hvordan behandles histaminutløst angioødem?

Hvordan histaminutløst angioødem skal behandles, er avhengig av hva som er den utløsende faktoren. Ofte er første trinn i behandlingen å ta antihistamin-tabletter, fordi det kan ta alt fra noen timer til flere dager å komme frem til diagnose og riktig videre behandling.