Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Røsslyng kan gi pollenliknende plager

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Noen kan oppleve pollenliknende plager selv etter at pollensesongen er ferdig. Årsaken er den lille lyngblomsten Røsslyng.

Røsslyng (Calluna vulgaris) er en vekst som først og fremst er kjent fra lynghei-landskaper i åpne, kystnære områder. Den blir også brukt som prydplante på sensommeren. Pollenet i røsslyng inneholder allergener, noe som kan gi pollenallergikere symptomer, også etter endt pollensesong. Tester fra Sverige har funnet at cirka 17 prosent av bjørkepollenallergikerne og cirka 6 prosent av andre pollenallergikere viste positiv reaksjon på denne pollentypen.

Her kan du lese mer om pollenallergi >>

Blomstringstiden til røsslyng er langvarig og strekker seg inn i september måned, altså etter at den øvrige pollensesongen er avsluttet, sier Hallvard Ramfjord, seniorforsker for pollenvarslingen.

─ På slutten av blomstringen trekker selve blomsten seg litt sammen, så støvbærerne blir stikkende lenger fram og vinden kan få tak i pollenet som er igjen. Pollenallergikere som går i, eller er i nærheten av, røsslyngområder kan da merke symptomer, fortsetter Ramfjord.

Pollenmengdene fra røsslyng vil bare forekomme i lufta i svært begrensede mengder, og da lokalt i nærhet av utslippsstedene. Ingen pollenregistrering ved norske stasjoner har vist noen merkbar regional spredning av røsslyng-pollen på sensommeren, men eksponering mot røsslyng-pollen kan altså stedvis være en forklaring på allergisymptomer fram mot midten av september.

5 tegn på pollenallergi:

  1. Ved pollenallergi renner ofte nesen, den klør, tetner til og du nyser.
  2. Øynene renner, klør, blir røde og hovner opp.
  3. Du blir i økende grad munnpustende, og dermed blir ikke luften som skal ned i lungene varmet opp, fuktet og renset for blant annet pollenkorn. Dette kan utløse eller forverre astma.
  4. Mange opplever at de blir trøtte, og de strever med redusert konsentrasjonsevne og innlæringsevne. Dette gir redusert yteevne i forbidnelse med skole, utdanning, arbeid, familie og fritidsaktiviteter.
  5. Mange med pollenallergi kan oppleve kryssreaksjoner, for eksempel at du får en allergisk reaksjon når du spiser nøtter, kiwi, rå gulrøtter, epler eller pærer.

Du kan lese mer om kryssallergi her >>