Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Røyk innenfra: Hva gjør du?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

For å bli kvitt røyklukt fra naboen er det ofte nødvendig å kombinere to eller tre typer tiltak.

Snu eller reduser luftstrømmen!

Luft beveger seg fra steder med høyt trykk til steder med lavt trykk. Både temperaturforskjeller, vind og vifter kan påvirke trykket. Hvis du med smart bruk av vifter, ventiler og vinduer kan redusere, fjerne eller kanskje snu trykkforskjellen mellom der det røykes og der det luktes, vil svært mye være gjort. En vanlig grunn til at det oppstår undertrykk ("sug") inne er at det er effektive vifter som suger lufta ut, mens tilluftventilene er for små eller stengt igjen. Enkelte kjøkkenvifter er for eksempel så sterke at de egentlig krever et åpent vindu når de er i bruk. Så hvis du kjenner naboens røyklukt når du lager mat bør du åpne et vindu når kjøkkenavtrekket ditt går!  Generelt bør ventiler i ytterveggen stå åpne, unntatt når det er veldig kaldt eller sterk vind. Problemet er at det er mye lettere å huske å stenge dem når det er kaldt og blåser enn å åpne dem igjen når været har blitt bedre, så ta en sjekk av at ventiler står åpne.

Det hjelper heller ikke at tilluftventilene er åpne dersom det er tett mellom rom som har tilluft (soverom, stue og andre oppholdsrom) og rom som har avtrekk (bad, kjøkken, vaskerom). Det må enten være plass til at lufta kan passere mellom dørblad og terskel, eller det må være en åpning i veggen (som regel dekket med en rist for å hindre innsyn). Hvis du tydelig kjenner at det blåser gjennom nøkkelhullet, er det store sjanser for at luftåpningen til naborommet er for liten. Se også eksempel med røyklukt på bad i spørsmål og svar. 

Hvis du i perioder er plaget av røyklukt på bad eller kjøkken og denne kommer ut av ventiler, kan det hende at naboen har koblet en avtrekksvifte til en felles avtrekkskanal, og at denne skaper så mye trykk inne i kanalen at dette kommer ut hos deg. Dette er ikke helt uvanlig i eldre bebyggelse. Dette må løses ved at slike vifter kobles fra. Felles avtrekksvifter på toppen av avtrekkskanalen som suger lufta ut av kanalen kan bidra til bedre avtrekk.  

Tett igjen!

Tetting av åpninger er kanskje det man tenker først på når det trekker inn røyk fra naboen, men det kan være vanskelig å få effekt av dette uten at man også har gjort noe med trykkforskjellene, slik det er forklart over. Når man først går i gang med å tette åpninger, må man tenke på hvor og hvordan man lettest får til en sammenhengende lufttetting. Hvis det for eksempel kjennes lukt fra stikk-kontakter kan det for eksempel hende at det letteste stedet å få til tetting er i forbindelse med trekkerør inn til sikringsskapet.

5 på topp-liste over steder der det kan trekke inn luft fra naboen:

  1. Rundt rørgjennomføringer i etasjeskiller. Særlig når det er gjort endringer i røropplegg på kjøkken er dette utsatt. Ofte må man gjøre litt demontering i benkeskap for å komme til. Det vil ikke hjelpe å tette mellom røret og kjøkkenskapet, det må tettes mellom rør og gulv (eller vegg). Ved rør i rør-system, kan det komme inn luft mellom vannrøret og "varerøret" som ligger rundt. Da må du tette, men det er meningen at vann skal kunne ledes ut av varerøret og til et sluk hvis en lekkasje oppstår. Hvis du er usikker på om det er en slik åpning i den andre enden, bør du utføre tettingen på en sånn måte at den løsner hvis det kommer et sterkt vanntrykk. Så ikke bruk store mengder fugemasse med sterk lim-effekt til en slik tetting.
  2. Rundt dørblad til gang. Det kan hjelpe å justere dørbladet så det slår rett mot anslaget i karmen, eller å sette inn nye lister / pakninger.
  3. Ved kabelgjennomføringer / trekkerør. Her kan det også være åpent mellom kabel og trekkerør, og litt fugemasse kan gjøre mye godt.
  4. I forbindelse med piper. Her er det flere muligheter for svake punkter. Det er ofte luftlekkasje i åpningen mellom pipa og gulvet og mellom pipa og himlingen i etasjen under. Normalt skal det holde å tette åpningen på ett av disse stedene, men hvis lettklinkerpiper (Leca) ikke er pusset hele veien, er disse svært åpne for luft, og det vil gi best resultat å tette både ved gulv og himling. Hvis det er sår i pussen (for eksempel ved innføring for røykrør fra ildsted) må de tettes.
  5. Mellom trebjelkelag og murvegger i eldre murgårder (bygget før første verdenskrig).  Her kan det være vanskelig å få til en utbedring. Løsningen blir ofte å tette mellom innvendig kledning og gulv / himling (etter demontering av list). Det kan fungere bra hvis begge deler er tette, men hvis det er trepanel på veggen eller gulvet bare består av de opprinnelige gulvbordene, er det vanskeligere å oppnå et godt resultat.

Materialer til lufttetting

Når utettheter skal tettes, tenker man ofte på fugemasse. Det er også ofte det som er det enkleste og beste alternativet for mindre sprekker og utettheter.

Noen ting å tenke på når du velger fugemasse:

  • Vil den bli utsatt for vann? Hvis ikke, har du større valgmuligheter.
  • Kommer sprekken du tetter til å bevege seg? Svaret er ja, bl.a. hvis du skal tette en trekonstruksjon. Treverk utvider seg og krymper med varierende luftfuktighet. For et varig resultat må du bruke en elastisk fugemasse, og du bør sørge for at fugen er bredere enn den er høy. En bunnfyllingslist er et godt hjelpemiddel. SE FIGUR
  • Kan du bruke en fugemasse med liten avgassing? Når du skal gjøre arbeid for å bedre inneklimaet, er det jo en dårlig idé å bruke produkter som avgir mye tvilsomme forbindelser til innelufta. Velg produkter med lav avgassing når du kan.

For tetting av større åpninger kan ekspanderende fugeskum være et alternativ. Pass på å ikke bruke for mye – hvis du må skjære til skummet etter at det har herdet, svekker du lufttettheten.

For tetting mellom ramme og karm i vinduer og dører er det pakninger/tetningslister som gir gode resultater. Hvis det derimot er utett mellom karm og vegg, kan det hende at du kan teipe plastfolien i veggen til dørkarmen. Det finnes teiper med teknisk godkjenning som fester svært godt til plastfolie, og har god holdbarhet.

Luft ut!

Mange boliger har litt for lite utskifting av lufta til å fjerne forurensninger og fuktighet effektivt. Da vil naturligvis også røyklukt henge igjen unødvendig lenge. Se over de ventilasjonsmulighetene du har, ta dem aktivt i bruk - og kanskje det er behov for en utbedring. 

Har du flere spørsmål? NAAFs fagsjef på inneklima besvarer spørsmål via vår rådgivningstjeneste hver fredag. Rådgivningen er gratis og åpen for alle.