Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Geilomo barnesykehus

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Geilomo barnesykehus er en spesialinstitusjon som gir behandlings- og habiliteringstilbud til barn med astma, allergi, eksem og hjertefeil. Tilbudet gjelder barn i skolepliktig alder, fra 1. til 10. klasse.

Behandling av barn

Geilomo er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi og medfødt hjertefeil.

Sykehusets beliggenhet på Geilo gir fantastiske muligheter for fysisk aktivitet hele året, og personalet har høy kompetanse og lang erfaring i habilitering. Barna introduseres for fysiske aktiviteter, og de lærer å mestre de utfordringene som en kronisk sykdom gir.

Oppholdets lengde kan variere etter hensikt og målgruppe, men er i utgangspunktet på fire-fem uker.

Der det er behov for det, tilbyr sykehuset opphold for én eller begge foreldre. Geilomo har tilknyttet egne leger, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom i tillegg til sykepleiere, fysioterapeuter, idrettspedagoger og fritidsledere.

Se en kort video fra Geilomos Facebookside her >>

Les foreldres erfaringer fra Geilomo her >>

Sammen for barns beste!

OUSHF DL Geilomo
Postboks 130,
3581 GEILO
Besøksadresse: Øyovegen 8
Tlf: 32 09 50 00
Faks: 32 09 50 60
geilomo@rikshospitalet.no
www.geilomo.no

Seksjonsjef Anne-Britt Foss: tlf 32 09 50 00

No image

Aktiviteter

Dato publisert: Sist oppdatert:

"Geilomomodellen" innebærer tverrfaglig samarbeid som starter med den medisinske delen.

No image

Slik søker du plass

Dato publisert: Sist oppdatert:
Ønsker du å søke om opphold for barnet ditt på Geilomo? Her finner du guide til hvordan du gjør det.
No image

Geilomo barnesykehus

Dato publisert: Sist oppdatert:

Geilomo barnesykehus er en spesialinstitusjon som gir behandlings- og habiliteringstillbud til barn med astma, allergi, eksem og hjertefeil. 

No image

Geilomofilmen

Dato publisert: Sist oppdatert:

Her kan du se film om hvordan det er å være på Geilomo.

No image

Medisinsk behandling

Dato publisert: Sist oppdatert:

Riktig medisinsk behandling er grunnlaget for at barn med astma, allergier og hjertefeil kan fungere godt i en aktiv hverdag.

No image

Aktivitetstilbud

Dato publisert: Sist oppdatert:
Geilomo ivaretar barnas rett til læring under oppholdet, og tilbyr et fullverdig pedagogisk tilbud gjennom egen skole. Utvikling og mestring står sentralt i opplæringsprogrammene. Skolen samarbeider nært med de foresatte og hjemskolen. Pedagogene har spesialkompetanse.
No image

Opphold

Dato publisert: Sist oppdatert:
Et opphold på Geilomo skal ruste barn og foreldre til en bedre og enklere hverdag hjemme.
No image

Fakta om Geilomo

Dato publisert: Sist oppdatert:
Geilomo barnesykehus er en spesialinstitusjon som kan tilby behandlings- og habiliteringstillbud til barn med astma, allergi, eksem og hjertefeil. Tilbudet gjelder barn i skolepliktig alder, fra 1. til 10. klasse.
No image

Kontakt Geilomo

Dato publisert: Sist oppdatert:

Her finner du kontaktinformasjon til Geilomo Barnesykehus.