Hopp til hovedinnhold

Naboens røyking - nyttige tiltak i din egen bolig

I tett bebyggelse må vi forvente at vi til tider kan merke at vi har naboer, både via lyd, lukt og andre faktorer. Hvis din nærmeste nabo røyker, kan dette være noe som er svært merkbart i din bolig. Plages du av naboens røyk, er det heldigvis noen tiltak du kan gjøre for å forbedre situasjonen.

Sist oppdatert 31. mai, 2023

Hvor kommer røyken fra?

En første ting du bør gjøre, er av å avklare om røyken primært kommer utenfra, eller om den siver inn i din bolig via andre områder, for eksempel utettheter i konstruksjonen mellom leilighetene.

Når røyken kommer inn utenfra, er det typisk at den i et tidsrom er veldig merkbar, og som regel vil kilden (røykeren) være godt synlig. Forsøk å legge merke til om lukta kommer inn gjennom åpne vinduer, ventiler, luftinntaket til ventilasjonen eller gjennom sprekker og utettheter.

Hvis røyken kommer utenfra, bør du vurdere om du kan gjøre noe med ventilasjonen i boligen din.

i

Hvis du har naturlig ventilasjon eller mekanisk avtrekksventilasjon i boligen, kommer lufta inn gjennom ventiler i ytterveggen – en eller flere i hvert oppholdsrom, med vinduer som et supplement. I noen tilfeller kan det ha en god effekt å stenge ventilen eller vinduet som er nærmest røykkilden, men som regel må man da finne en erstatning for lufta som skulle kommet inn der, slik at man fortsatt kan få tilstrekkelig ventilering av leiligheten. Det kan bety at man må lage en ny ventil i ytterveggen. 

Noen ganger ser vi at de fleste ventilene i en leilighet er lukket. Da blir det tyngre for lufta til å komme inn i boligen, og resultatet blir mindre ventilasjon og større undertrykk – som igjen kan gi trekk og mindre kontroll på hvor lufta kommer inn.

Hvis boligen din har balansert ventilasjon, tas lufta inn i ventilasjonsanlegget på ett enkelt sted. Flere leiligheter kan være tilknyttet samme ventilasjonsanlegg, eller ha egne anlegg med samme luftinntak – ofte på tak eller høyt opp på fasaden – dvs. steder som vanligvis ikke er aktuelle røykeplasser. Mer utsatt er bygninger der hver enkelt leilighet har sitt eget ventilasjonsanlegg, og lufta tas inn på fasaden. Hvis luftinntaket er plassert over naboens balkong, uteplass eller ventilasjonsavkast (der avtrekkslufta blåses ut av boligen), er sjansen for å trekke røyk og annen lukt inn med frisklufta ganske stor. Hvis ikke kilden kan fjernes, kan det være aktuelt å flytte på- eller bygge om luftinntaket. Det å flytte eller bygge om et luftinntak er en jobb som må utføres av fagfolk.

Bruk luktesansen

Hvis det virker som om røyken siver inn via andre deler av bygningen, kan det kreve en del "detektivarbeid" før du har funnet ut hvor røyken kommer fra, og hvordan den kommer inn i din leilighet. Prøv deg litt frem med nesen, og kjenn etter lukt i dørsprekken til gangen, i overgangen mellom gulv og vegg, fra ventiler, i benkeskapet under vasken, eller kanskje i sikringsskapet. Etter noen minutter med "sniffing" merker de fleste at luktesansen svekkes, så det kan være nyttig med en pause i 10-15 minutter i frisk luft før du fortsetter jakten. I tillegg til å finne stedene der lukta kommer inn, er det nyttig å skaffe seg informasjon om hvordan boligen er ventilert, fordi dette har mye å si for hvordan lufta beveger seg i bygningen.