Hopp til hovedinnhold

Råd om vannskader

Hvis du får en vannskade i boligen er det viktig at den håndteres slik at ikke skadeomfanget blir større enn nødvendig. Her får du svar på hvordan vannskader kan forebygges, og hvordan du går frem når skaden har skjedd.

Sist oppdatert 30. august, 2023

Årlig rapporteres det inn 50 - 70 000 vannskader fra privatkunder til forsikringsselskapene, i tillegg til et varierende antall vannskader som registreres som naturskade.

Er vannskade det samme som en fuktskade?

Ja og nei. Begge deler handler om at det er så mye vann til stede at det oppstår problemer. Med vannskader mener man vanligvis skader der vann plutselig og uventet lager skade i en bygning, for eksempel på grunn av lekkasje fra rør, unormalt store mengder vann utenfra, tilbakeslag fra avløp eller lignende. Fuktskader brukes heller når det er skader som utvikler seg over tid på grunn av byggfukt, fukt som trenger inn gjennom en utett dusjvegg, tak som ikke holder helt tett, og lignende.

Hva dekker forsikringen min?

Det kommer litt an på forsikringen din, men de fleste husforsikringer dekker plutselige og uforutsette skader, altså typiske vannskader. Fuktskader som skyldes feil i bygningskonstruksjoner, dårlig vedlikehold eller fuktbelastning fra bruk dekkes vanligvis ikke. Prinsippet er som med en bilforsikring – du er forsikret mot en kollisjon, men ikke mot rust på eksosanlegget.

Hva kan jeg gjøre for å forebygge vannskader?

Hva er det første jeg gjør hvis jeg får en vannskade i boligen?

  1. Aller først må du vurdere om skaden kan utsette deg selv eller andre for fare. Hvis du er midt i en flom er det viktigere å tenke på liv og helse enn å berge arvegodset. Ved mer dagligdagse skader er det ikke like mange risikomomenter, men tenk på at vann og sterkstrøm er en dårlig kombinasjon.
  2. Når du har vurdert at det er trygt, gjør du det du kan for å stoppe vannet. Dette kan ofte løses ved å skru igjen stoppekrana!
  3. Kontakt forsikringsselskapet ditt. De har oversikt over firmaer som utfører skadebegrensning og utbedring på stedet, og vil i mange tilfeller engasjere disse direkte.  Det kan også i noen tilfeller være aktuelt å få hjelp av brannvesenet lokalt til å pumpe ut vann.
  4. Bidra til skadebegrensning så godt du kan, men tenk igjen på helse og sikkerhet. Beskytt deg mot direkte kontakt med avløpsvann eller flomvann, og ikke utsett deg for belastninger du ikke tåler.

Hvordan kan en vannskade utbedres uten at inneklimaet skades?

Det er utarbeidet en standard for skadeutbedring; "NS 3515 Vann- og fuktskader i bygninger. Skadebegrensning og sanering". Det anbefales at profesjonelle parter følger denne standarden. Det finnes også en anvisning i Byggforskserien som beskriver hva som bør gjøres. Både standarden og anvisningen krever betaling, så vi gjengir noen hovedpunkter her:

Ikke gjør skaden større enn nødvendig!

Fjern vann og start uttørking

Gjør rent!

Som allerede nevnt: Byggestøv, og i verste fall muggsopp og andre mikroorganismer, er ikke noe du bør utsette deg for. Det er derfor viktig å gjøre flater godt rene for støv etter avdekking.

Dokumenter!

Bygg opp til tidligere standard – eller?

Her kan det jo være aktuelt å benytte anledningen til å gjøre endringer eller oppgraderinger, men husk at dette i så fall er noe du gjør på egen regning og risiko.

Må alt som har vært vått kastes?

Nei. Det som må kastes er materialer som avgir skadelige gasser eller partikler. Hvis materialer har vært våte så lenge at det begynner å vokse mugg på dem – det kan ta fra én til tre uker – er det oftest grunn til å kaste det. Men muggvekst som sitter i overflaten kan det være mulig å skrubbe bort, selv om det er en ganske møysommelig jobb. Porøse materialer som har sugd til seg kloakkvann er det også liten grunn til å beholde. Men rent vann gjør som regel liten eller ingen skade, hvis du kommer raskt i gang med effektiv uttørking. Det viktigste er å få det overflatetørt i løpet av noen få dager, det er på overflaten det oppstår mugg- og bakterievekst først.

Bør jeg si ja til tilbud om kontantoppgjør?

Det må du selv vurdere. Det viktige er ikke hvem som utbedrer skaden eller betaler regningen, men at det gjøres riktig. Hvis du ikke har tid til å følge opp skadeutbedringen, eller lar deg friste til å spare penger ved å slurve med viktige punkter – for eksempel med uttørking som kan ta irriterende lang tid – er det sannsynligvis bedre at du enten lar forsikringen ta styringen, eller setter bort hele jobben til noen som kan utføre faglig riktig utbedring. Etterspør i så fall om arbeidet utføres etter NS 3515.

I denne videoen kan du lære mer om NS 3515, og nytteverdien den har for boligen og helsen din hvis en vannskade har skjedd.