Hopp til hovedinnhold

Behandling av kols

Viktige elementer i behandlingen av kols er røykeslutt, medisinsk behandling, trening og et sunt kosthold, slik at du kan mestre hverdagen på best mulig måte.

Sist oppdatert 12. februar, 2023

Røykeslutt

For de som røyker vil røykeslutt være det mest effektive tiltaket for å minske risikoen for utvikling av kols, og for å bremse forverringen av sykdommen dersom du allerede har fått diagnosen.

Trening

Fysisk trening har vist seg å ha god effekt på utholdenhet og opplevelse av pustebesvær. Dessuten bedrer det livskvaliteten, og har positiv effekt på den mentale helsen.

Opplæring

Opplæring er viktig for å øke kunnskapen om kols, slik at du bedre kan mestre sykdommen gjennom riktig medisinering.

Inhalasjonsbehandling

Inhalasjonsbehandling er førstevalg for personer med kols som trenger legemidler, og som kan inhalere. Fordelen med inhalasjonslegemidler er at legemiddelet pustes inn, og derfor først og fremst deponeres og virker i lungene. Det blir derfor behov for mindre doser, og man får en raskt innsettende effekt av luftveisutvidende (bronkodilaterende) legemidler.

Rehabilitering

Et viktig moment i behandling av kols er lungerehabilitering, spesielt for personer med kols som opplever unormal tungpustethet ved normal gange, og er spesielt viktig for dem som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet på grunn av sin lungesykdom.

Forebygging av luftveisinfeksjoner

Det er viktig å forebygge luftveisinfeksjoner som kan forårsake forverring av kolssykdommen. Det er derfor anbefalt at du årlig tar influensavaksine, og vaksinasjon mot pneumokokkinfeksjon hvert tiende år. Vaksine mot pneumokokkinfeksjon kalles ofte vaksine mot lungebetennelse.

Oksygenbehandling

Ved alvorlig kols kan det være nødvendig med oksygenbehandling, da lungene ikke greier å forsyne kroppen med nok oksygen lenger. Dette kalles langtids oksygenbehandling, og brukes i for eksempel hjemmet, under bilkjøring eller på lengre flyreiser.