Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarsel

NAAFU - NAAFs ungdomsorganisasjon

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAFU er et tilbud for alle medlemmer av NAAF som er mellom 15 og 36 år. Vi arrangerer faglige kurs og sosiale aktiviteter med det formål at ungdommer skal lære mer om astma, allergi og eksem. Her kan du bli kjent med med andre i samme situasjon.

Er du mellom 15 – 36 år og har lyst til å vite mer om det å bli med i ungdomsorganisasjon NAAFU?

NAAFU kan tilby:
Møte ungdom fra hele landet som har astma, allergi, eksem og/eller andre overfølsomhetssykdommer.

Mulighet til å være med og arrangere faglige kurs, sosiale aktiviteter og aksjoner.

NAAFU er en mulighet til å bringe på banen helt nye prosjektideer.

Lettere å stå sammen med andre for sine rettigheter knyttet til diagnoser.

Gir mulighet til å få organisasjonserfaring.

Kan være med som delegat til NAAF sitt Landsmøte 2019.

Høres dette spennende ut så ta kontakt med organisasjonsrådgiver/ungdomskonsulent, Dace Kaleja på 23 35 35 16 / dace.kaleja(at)naaf.no

 

Visste du at vi er på Facebook?