Hopp til hovedinnhold

Digitale kurs

Norges Astma- og Allergiforbund har utviklet flere kurs for deg som er frivillig eller har et verv i organisasjonen. Her finner du lenker og informasjon om de ulike kursene.

Logge inn på digitale kurs første gang

Klikk på lenken til kurset du ønsker å ta. Klikk på "Lag konto", dersom du ikke har vært logget inn før. Skriv inn navn og e-post, og klikk "Registrer deg". Du er nå innlogget, og kan ta kurset.

Etiske og økonomiske retningslinjer i praksis

Norges Astma- og Allergiforbund har laget et minikurs som tar for seg våre etiske og økonomiske retningslinjer. Her vil du bli presentert for ulike problemstillinger og utfordringer som kan oppstå i arbeidet med frivillighet. Her er det kanskje ingen fasitsvar, men spørsmålene vil gi rom for tanker og refleksjon.

Årsmøter i lokallag og storlag

Dette kurset er laget for deg som skal avholde eller delta på årsmøte i lokallag og storlag i Norges Astma- og Allergiforbund.

Kurset vil gi deg en innføring i hva som er viktig å tenke på i planleggingen og gjennomføringen av årsmøtet.

Likepersonskurs

Introduksjonskurset for likepersoner lærer deg det du trenger å vite om likepersonsarbeid, samt hva du burde ta hensyn til som likeperson i Norges Astma- og Allergiforbund.   

Introduksjonskurset er ikke i seg selv tilstrekkelig for å bli godkjent som likeperson, men er det første steget på veien. Alle som gjennomfører kurset blir kontaktet av regionssekretæren i sin region etter at introduksjonskurset er fullført, for å avtale et møtetidspunkt. Det er regionssekretæren som avgjør om du blir godkjent likeperson eller ikke. 

Informasjon for frivillige i Norges Astma- og Allergiforbund

Dette informasjonskurset er laget for deg som er, eller er nysgjerrig på å bli, frivillig. Her får du et raskt innblikk i hva organisasjonen jobber med, og en oversikt over de mange ulike måtene du kan være frivillig i Norges Astma- og Allergiforbund på. 

Styrearbeid i lokallag

Dette kurset er laget for både nye og gamle tillitsvalgte i Norges Astma- og Allergiforbund. Kurset inneholder en kort introduksjon som forteller hva organisasjonen jobber med, og en innføring i alle de ulike styrevervenes oppgaver og roller.

Hvordan fungerer pollenvarslingen?

Norges Astma- og Allergiforbund leverer den daglige pollenvarslingen for Norge. Dette er et lynkurs som skal gi deg innsikt i hvordan den nasjonale pollenvarslingen driftes, samt litt nyttig fakta om pollen. Kurset tar ca. ti minutter å gjennomføre.

Budsjettering

Dette kurset er laget for både nye og gamle tillitsvalgte i Norges Astma- og Allergiforbund. Kurset er laget for leder, kasserer og andre som jobber med økonomien. Kurset er også nyttig for deg som jobber med budsjettering i prosjektsammenheng.