Hopp til hovedinnhold

Tillitsvalgte i regioner

NAAF er inndelt i 10 regioner. Regioner er et koordinerende organ mellom NAAFs sentralledd og lokallagene/storlagene. Alle regionene har ansatt en eller flere regionssekretærer som er behjelpelig med den daglige driften av regionen.

Regionen skal blant annet:

Regionstyrene består av følgende tillitsvalgte:

Hvem gjør hva i et regionstyre?

Styreleder:

Er sammen med regionssekretær ansvarlig for den daglige driften av regionen og samarbeider tett med regionssekretær.

I tillegg er regionleder arbeidsleder for regionssekretær.

Nestleder:

Kasserer:

Styremedlem:

Varamedlem:

Kan du tenke deg å være tillitsvalgt i regionen?

Regionen avholder årsmøtet i mars. Her velges representanter til de ulike vervene.

Hvem ser vi etter?

Deg som ønsker å være med å gjøre Norge friskere! Har du erfaring astma, allergi, eksem, kols , inneklima eller uteluft? Kanskje du ønsker å treffe andre med samme utfordringer som deg, dele kunnskap, påvirke politisk og informere? Vi ønsker personer i alle aldere, kjønn og etnisitet velkommen (må beherske norsk).

Arbeidsmengden varierer fra 1-2 timer pr uke i gjennomsnitt. Du bør delta på regionens styremøter, kurs, samlinger og årsmøter.

Krav: