Hopp til hovedinnhold

Et tobakksfritt samfunn

Alle som over tid blir utsatt for passiv røyking har økt risiko for de samme sykdommene som den som røyker. Lungene er blant de organene i kroppen som blir mest skadet av røyking, og barn er spesielt sårbare. Et tobakksfritt samfunn er derfor en viktig kampsak for Norges Astma- og Allergiforbund.

Hva gjør vi?

Norges Astma- og Allergiforbund jobber for et mest mulig tobakksfritt samfunn, og for at ingen skal plages av andres røyking. Vi arbeider også for å styrke spesielt barnas rett til et røykfritt miljø, både i det offentlige og private rom. Vi bistår våre medlemmer med erfaring, råd og veiledning i saker som omhandler røyking, og som medlem i Norges Astma- og Allergiforbund kan du også få juridisk bistand hos rettighetssenteret til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Hvorfor er det et problem?

Holdninger og regelverk knyttet til røyking har endret seg betraktelig på relativt kort tid, men selv om det gradvis har blitt lettere å oppholde seg på offentlige steder uten å bli utsatt for tobakksrøyk, opplever mange at de ikke har den samme beskyttelsen i sine egne hjem. Røyking i tett bebyggelse er fortsatt et stort problem, og mange opplever å bli usatt for naboens røyking i langt større grad enn de skal måtte akseptere. Selv om det stadig blir færre dagligrøykere, så er det nok slik at et flertall av de som røyker i dag, gjør dette relativt hyppig. For de nærmeste naboene kan sjenansen og de mulige helseplagene dermed bli svært store.

Hva mener vi?

Ingen skal ha rett til å utsette barn for passiv røyking, selv ikke i sitt eget hjem, og vi mener det skal være et lovfestet forbud mot å røyke på steder der barn ferdes jevnlig, eksempelvis på lekeplasser og idrettsanlegg. Vi mener at myndighetene må begrense mulighetene for å utsette andre for passiv røyking, og at de innfører tiltak som kan forebygge nikotinavhengighet.

Dette har vi bidratt til

Norges Astma- og Allergiforbund var en del av det tidligere samarbeidsorganet "Tobakksfritt". Der arbeidet flere medlems- og interesseorganisasjoner sammen for å redusere bruken av tobakk i befolkningen. Vi sitter også i Helsedirektoratets referansegruppe for tobakksarbeid. Både gjennom disse samarbeidene og på egne vegne har vi i mange år arbeidet for å påvirke norsk tobakkspolitikk, gjennom blant annet høringsinnspill, nettverksarbeid og bruk av media.

Hva kan du bidra med?

For å kunne stille sterkest mulig i arbeidet rundt tobakk, både politisk og i media, trenger vi medlemmer. Jo flere vi er på laget, jo lettere er det å bli hørt. Dersom denne tematikken engasjerer deg, vil vi gjerne ha deg med som støttespiller! Det er også mulig å støtte arbeidet vårt økonomisk uten å være medlem.