Medisiner mot høysnue og annen allergisk rhinitt

Allergisk rhinitt behandles dels med nesedråper mot nesetettheten i perioder med uttalt nesetetthet, dels med antihistaminer, evt kromoglikat, kortikosteroider og/eller anti-leukotriener.

I aktive perioder kan det også lindre godt med neseskyllinger med fysiologisk saltvann. Nesedråper mot nesetetthet kan brukes noen dager av gangen. Overdreven bruk kan gi slimhinneirritasjon i tillegg til grunnlidelsen.

Antihistaminer i tabletter eller mikstur er til god hjelp for mange, men ikke tilstrekkelig ved uttalt pollenallergi.

Det er individuelle ulikheter både for effekt og bivirkninger. Er pasienten ikke fornøyd med et bestemt preparat, kan det være bedre å skifte til et annet enn å endre dosene. Det er mange preparater å velge mellom.

De nye «annen generasjons» antihistaminer har jevnt over få bivirkninger, men også dette er individuelt. Det er noen som blir trette, slappe, ukonsentrerte og får vondt i hodet også av disse.

Antihistamin til lokal bruk i nesen og evt i øynene er et godt alternativ.

Særlig ved pollenallergi kan neseskyllinger med lunkent, fysiologisk saltvann lindre godt.

Ved allergisk konjunktivitt er det nødvendig med øyedråper, og her kan også øyeskylling med øyebadevann lindre godt ved at pollenkorn som har lagt seg til i konjunktiva, fjernes. Dette kombineres fortrinnsvis med et egnet antihistaminpreparat for øyenallergi og evt med kromoglikat øyendråper x 3-4.

Øyedråper med konserveringsmidler farger kontaktlinser. Kontaktlinser virker imidlertid  irriterende ved allergisk konjunktivitt og bør helst ikke brukes i pollensesongen. Bruk av solbriller eller andre briller beskytter noe mot å få pollen inn i øynene. Hvis innfatningen dekker godt, hjelper det ekstra.

Noen smartinger har skiftet ut glasset i svømmebriller som beskytter øynene helt mot pollen og annet støv.

Kortison og kromoglikat. Antihistaminer virker dårlig på nesetetthet. Mange må derfor bruke nesedråper eller nesespray med kromoglikat eller kortisonpreparater.

Lokale kortisonpreparater virker klart best på nesetettheten. Vanligvis er det tilstrekkelig med bruk to ganger daglig, men det kan ta 5-6 dager før effekten viser seg.

Kromoglikat har svakere effekt, men kan være et alternativ for pasienter som motsetter seg å bruke lokale steroider. Kromoglikat må brukes 3-4 ganger daglig.

Det kommer stadig nye og bedre preparater på markedet. Legen holder seg orientert om dette.

Følg med på pollenvarsling og værsituasjonen. Det er bedre å starte forebyggende behandling med antihistaminer og/eller kromoglikat en uke for tidlig enn en dag for sent.