Hopp til hovedinnhold

Allergi­vaksinasjon

Allergivaksinasjon er et behandlingsalternativ ved langvarig og alvorlig allergi, der du ikke får god nok kontroll over allergien med medisiner. Behandlingen kalles også hyposensibilisering, eller allergen immunterapi.

Sist oppdatert 29. mars, 2023

Allergivaksinasjon går ut på at du blir utsatt for små doser med ekstrakter av det allergenet du ikke tåler, slik at kroppen kan bygge opp en toleranse over tid. Behandlingen kan brukes ved gress- og bjørkepollenallergi, husstøvmiddallergi og allergi mot veps eller bie.

Studier har vist at allergivaksinasjon kan beskytte mot senere utvikling av astma, og gi bedre kontroll av allergisk astma. 

Allergivaksine kan gis på to måter; enten som injeksjon eller som smeltetablett. Det finnes også allergivaksine i dråpeform, men per dags dato har ikke denne behandlingsformen godkjenning fra Statens Legemiddelverk.

Hvem kan få allergivaksinasjon?

Allergivaksine kan være aktuelt for deg som:

Hvis du lurer på om allergivaksinasjon kan være aktuelt for deg, kan du snakke med din behandlende lege.

For å kunne få allergivaksinasjon må allergien din være påvist med positiv hudprikktest og/eller blodprøve. Lungefunksjonsvurdering skal også være gjort før behandlingen starter. Før vaksinasjon vurderes, skal du ha prøvd vanlig allergibehandling med antihistaminer og lokale midler for øye- og nesesymptomer. Hvis symptomene dine vedvarer på tross av riktig bruk av slike medisiner, kan allergivaksinasjon være et godt alternativ.

Allergivaksinasjon anbefales ikke til barn under fem år. Heller ikke til personer med dårlig kontrollert astma, alvorlige hjerte- og karsykdommer eller kreftsykdom. Behandlingen bør ikke starte under en graviditet.

Det er vanligst å begynne behandlingen etter sommeren og avsluttet pollensesong for å oppnå effekt neste pollensesong, men med tablettbehandling går det også an å starte i pollensesongen. Spør legen hva som er best i ditt tilfelle.

Allergivaksine som injeksjon

Allergivaksinasjon som injeksjon går ut på at små doser med ekstrakter av det allergenet du reagerer på sprøytes inn under huden. Allergivaksinasjon som injeksjon kan gis til voksne og barn fra 5 år for gresspollenallergi og bjørkepollenallergi. Behandlingen kan også brukes for å redusere risikoen for livstruende reaksjoner hos pasienter med alvorlig bie- eller vepseallergi. 

Den første dosen er så lav at den hos de aller fleste ikke utløser en allergisk reaksjon. Gjennom ukentlige injeksjoner i sju uker økes allergenmengden gradvis, inntil du når en maksimaldose. Denne dosen gis så hver åttende uke i tre til fem år. På denne måten kan du utvikle toleranse mot de allergenene som brukes i behandlingen.

i

Kortisonsprøyter mot allergi er ikke det samme som allergivaksinasjon! Kortisonsprøyter skal bare brukes i situasjoner der det er behov for rask behandling av alvorlige allergisymptomer, og der en ikke kommer i mål med annen behandling.

Allergivaksine som tablett

Effekten av tablettbehandling er like god som ved behandling med injeksjoner. For mange er tablettbehandling et mer praktisk alternativ, fordi du ikke må reise til legen hver åttende uke for å gjennomføre behandlingen. Allergivaksinasjon i tablettform finnes til behandling av gresspollenallergi (voksne og barn fra 5 år), bjørkepollenallergi (voksne) og husstøvmiddallergi (fra 12 år).

Den første tabletten skal tas hos legen for å sikre at tabletten tas på riktig måte, og for å kunne diskutere eventuelle bivirkninger med legen. Tabletten legger du under tungen, og den løser seg raskt opp. Tabletten tas daglig, og behandlingen pågår i tre år.

Den vanligste reaksjonen ved tablettbehandling er kløe i munnen i forbindelse med inntak av tabletten, men etter kort tids behandling øker toleransen, og ubehaget forsvinner i de fleste tilfeller.

Hvor utføres allergivaksinasjon?

Allergivaksinasjon i injeksjonsform utføres hovedsakelig av spesialister innen lungemedisin eller øre-nese-hals, og av barneleger med allergologisk spesialkompetanse. Tablettbehandling for gress og bjørk kan igangsettes av fastlege hvis legekontoret har tilstrekkelig kompetanse.

Hvilken effekt gir behandlingen?

Det er dokumentert at allergivaksinasjon er en effektiv behandling som kan redusere allergisymptomer, forbedre allergirelatert livskvalitet og redusere behovet for andre allergimedisiner. For de fleste vil effekten være varig. Noen få vil imidlertid ikke oppleve vesentlig bedring, og det er foreløpig ikke mulig på forhånd å vite hvem som vil ha god nytte av behandlingen.

!

Det er viktig at du snakker med legen før behandlingen starter opp. Allergivaksinasjon er en relativt tidkrevende og kostbar behandlingsform. Derfor er det viktig at du er motivert, og godt informert om fordeler og ulemper, før du eventuelt starter behandlingen.

Risiko for bivirkninger

Allergivaksinasjon er forbundet med en viss risiko for bivirkninger. Det dreier seg som oftest om lette symptomer som tett nese, kløe i øyne og svelg. I sjeldne tilfeller kan det oppstå alvorlige, eventuelt livstruende, symptomer som pustevansker eller anafylaktisk sjokk, også kalt allergisk sjokk. Risikoen for dette er størst umiddelbart etter injeksjon. Derfor skal injeksjonsbehandlingen foregå der det finnes beredskap som kan håndtere eventuelle alvorlige reaksjoner, og du skal ikke forlate behandlingsstedet før 30 minutter etter at siste dose er gitt.

I løpet av det første døgnet etter en injeksjon vil du også kunne oppleve lokale reaksjoner som hevelser i huden, og du bør unngå sterk fysisk aktivitet i 24 timer etter vaksinen er satt.

Den vanligste bivirkningen ved tablettvaksinasjon er lokale allergiske reaksjoner i munnen, stort sett milde til moderate.