Hopp til hovedinnhold

Behandling av pollenallergi

Allergimedisin kurerer deg ikke, men reduserer plagene dine. Målet med behandlingen er at du skal ha det best mulig, med minst mulig bruk av medisiner.

Sist oppdatert 12. mars, 2024

Behandling av pollenallergi kan skje ved hjelp av nesespray, øyedråper, allergitabletter, inhalasjonsmedisiner eller sprøyter.

!

Det er viktig at du er klar over at allergimedisiner virker forebyggende. De må derfor brukes regelmessig hver dag gjennom hele pollensesongen, selv om symptomene dine kanskje blir borte enkelte dager med lav pollenspredning.

Sørg for å ha en god dialog med fastlegen om allergien din, slik at du er riktig behandlet med riktige medisiner. Mange fastleger spør ikke pasientene om de er fornøyde med allergibehandlingen sin, så det er viktig at du selv oppretter dialog ved behov. Hvis du har astma, eller får astmatiske plager i pollensesongen, bør du også passe på at legen har gitt deg riktig medisinering for dette.

Her finner du en oversikt over noen av de vanligste typene medikamenter og behandlingsprinsipper som kan brukes i behandling av pollenallergi:

Antihistaminer 

I forbindelse med den allergiske reaksjonen frigjøres histamin fra ulike celler i slimhinnene i nese, svelg og øyne. Histaminet er hovedansvarlig for den akutte allergiske reaksjonen. Antihistaminer er medisiner som brukes for å blokkere denne histamin-effekten i kroppen, og de motvirker derfor rennende nese, kløe og nysing, samt plager i øyne og svelg. Mange opplever imidlertid at antihistaminer har liten effekt på nesetetthet.  

i

Du oppnår best effekt av medisinene hvis du starter behandlingen med antihistaminer noen dager før pollensesongen starter. Hvis antihistamintablettene ikke gir ønsket virkning, har studier vist at det kan være bedre å bytte merke enn å gå opp i doser.

Øyedråper

Allergi i øynene kjennetegnes først og fremst ved kløe, og at øynene renner mye. Øynene blir røde, og øyelokkene kan være hovne og irriterte.

Det finnes både reseptfrie og reseptbelagte øyedråper. Du bør kontakte lege for å få vurdert tilstanden og for å få riktig behandling, særlig hvis du er i tvil om det er allergi eller en annen øyelidelse som er grunnen til plagene dine.

Bruker du øyedråper regelmessig gjennom hele pollensesongen, vil det kunne lindre allergiske øyeplager.

Leukotrienantagonister

Dette er en type allergidempende tabletter som ved behov kan prøves som et supplement til andre allergimedisiner. Disse fås kun på resept.

Kortison som sprøyter eller tabletter

Generelt anbefales ikke behandling med kortisonsprøyter eller kortisontabletter mot pollenallergi. Dette skyldes risiko for bivirkninger, spesielt i binyrebarken. Merk at dette rådet ikke gjelder for nesespray med kortison. Kortison-nesespray er et trygt og effektivt legemiddel for behandling av allergiske neseplager.     

Undersøkelser viser at de aller fleste vil ha tilfredsstillende effekt av vanlige allergimedisiner, hvis de brukes riktig. I de tilfellene der slike medisiner likevel ikke er nok, anbefales det at legen din vurderer deg med tanke på allergivaksinasjon, heller enn å bruke kortison i form av sprøyter eller tabletter. Derfor bør kortisonbehandling bare brukes i situasjoner der en ikke kommer i mål med annen behandling, og der det er behov for rask behandling av alvorlige symptomer. Hvis behandling med kortison er nødvendig, bør en helst gi tabletter og ikke sprøyter.

Nesespray

Den mest effektive behandlingen mot allergi i nesen, også kalt allergisk rhinitt, er nesespray med kortison.

i

Nesespray med kortison er trygt og effektivt, og har ikke de samme bivirkningene som kortisontabletter og kortisonsprøyte.

Kortison-nesespray demper både kløe, nysing, renning og tetthet, og virker i tillegg på allergiske øyesymptomer. Det finnes også nesespray som inneholder både antihistamin og kortison.

Det er også mulig å kjøpe reseptfri nesespray som inneholder antihistaminer. Nesespray som inneholder xylometazolin har rask effekt, men bør ikke brukes i mer enn 7 dager, fordi du fort blir avhengig. Reseptbelagt nesespray med kortison kan derimot trygt brukes over lengre tid, og er derfor bedre egnet for personer som sliter med allergisk rhinitt.

Du oppnår best effekt hvis du begynner å bruke medikamentet én til to uker før pollenspredningen starter, og hvis det brukes regelmessig hver dag gjennom hele sesongen. De vanligste bivirkningene er lettblødende områder og skorpedannelse i fremre del av nesen. 

Alternativ behandling

Noen velger å prøve alternativ behandling for pollenallergi, for eksempel akupunktur eller homøopati, enten som eneste behandling eller som tillegg til konvensjonell medisinsk behandling. 

i

Norges Astma- og Allergiforbund kjenner ikke til noen godt dokumentert effekt av alternativ behandling for allergiplager, og kan derfor ikke gå god for at behandlingen er effektiv.

Hvis du likevel velger å prøve alternativ behandling er det viktig at du informerer legen din om dette, og du bør ikke slutte med medisiner som er forskrevet av legen selv om du prøver alternativ behandling. Du finner mer informasjon om alternativ behandling hos NAFKAM, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin.

Andre hjelpemidler

Det viktigste du kan gjøre for å håndtere din pollenallergi, er å ha god dialog med legen for å finne de allergimedisinene som passer best for deg. Det er også lurt å følge med på pollenvarselet, slik at du kan tilrettelegge og ta hensyn i hverdagen basert på den forventede mengden pollenspedning i ditt område.

I tillegg finnes det noen hjelpemidler som kan hjelpe deg med å redusere mengden pollen du blir eksponert for, som pollenmaske og pollennett. Pollenmasken er designet for å dekke over nese og munn, slik at mengden pollenkorn som pustes inn reduseres. Pollennett kan plasseres over vinduer, slik at mindre pollen slipper inn i boligen din.