Hopp til hovedinnhold

Middallergi

Midd er et lite dyr med åtte ben som er nært beslektet med edderkopp og flått. Middallergi er utbredt, men heldigvis er ikke forekomsten av midd et stort problem i Norge.

Sist oppdatert 11. april, 2024

Middene klekkes fra små egg til larver, og utvikler seg gjennom flere nymfestadier, før de som fullvoksne ikke blir større enn ca. 0,2 – 0,3 millimeter. Fordi de er nesten gjennomsiktige, er de omtrent umulig å se uten forstørrelse. Det finnes svært mange arter av midd i verden og disse er tilpasset levemiljøene der de trives best.

Selve midden som dyr er harmløs for oss, men dyrets livssyklus kan gi noen av oss helseutfordringer. Allergener fra midd finnes i både middavføring og i rester fra middens vekststadier, og det er dette personer med middallergi reagerer på. Avføringen kan spres rundt som støvpartikler inneholdende proteiner fra midd, og kan være problematiske for både allergikere, astmatikere og atopikere.

i

En myte som bør utfordres er at midd hovedsakelig lever i sengen og det er der middallergikerne blir sykest av støvet.

Ved å bruke personbåret måleutstyr som fanger allergener i pustesonen er det i ett enkeltstudie demonstrert at kun omtrent 10% av allergenene blir tilgjengelige for innånding eller slimhinnekontakt gjennom natten. Dette skyldes mest sannsynlig at støv og partikler faller raskt til bakken og holder seg ikke svevende i luft veldig lenge. De øvrige 90% kommer fra dagaktiviteter som i større grad virvler opp støv.

Symptomer på middallergi

Symtomer på middallergi kommer gjerne etter kontakt med støv på og i materialer du er i nærkontakt med, eller spredd gjennom inneluften. Typiske symptomer på middallergi kan være:

For personer med kjent astma og overfølsomhet overfor middstøv kan astmasymptomer forverres ved eksponering overfor middstøv. Bedring av symptomer ses når en oppholder seg i omgivelser uten middstøv.

De som har atopisk hud er sårbare for hudkontakt med middstøv. Enkelte av middallergenene er enzymer som kan skade hudbarrieren. Det antas at immunsystemet utsettes for flere allergener, noe som kan øke risiko for allergi. Ved atopisk astma kan disse enzymene også gi økt alvorlighetsgrad av astma.

Utredning av middallergi

Hvis du mistenker at du eller barnet ditt reagerer allergisk på midd- eller husstøv, bør du alltid kontakte fastlegen din. Der kan du få gjennomført tester som avdekker om du har allergi overfor midd og/eller middstøv.

Allergi overfor middstøv er en såkalt straksallergi som skyldes IgE-antistoffer kroppen produserer (Type I allergi). Vanligvis vil legen ta en hudprikktest og/eller en blodprøve for å fastslå at det samsvarer med symptomer og testresultat. Det kan også hende at det blir tatt en spirometri av deg. hvis det er mistanke om astmatiske plager. Blir det påvist allergi overfor midd og middstøv, vil helsetjenesten gi deg veiledning og behandling av allergi og eventuelt astma.

Hva må til for at midd kan overleve i hjemmene våre?

Midd lever på steder som har god tilgang på fuktighet, varme og skjul. I boliger kan slike gode levesteder ofte være i møbler, tepper eller tekstiler, hvis det er tilstrekkelig tilgang på varme, fuktighet og næringsstoffer. I tillegg søker midd seg vekk fra direkte lys som en forsvarsmekanisme mot uttørking. De søker seg derfor inn mot mørkere steder framfor lysutsatte overflater.

Midd er avhengig av høy nok luftfuktighet for å overleve. Hvis du lurer på om det er for fuktig hjemme hos deg, kan du måle dette med eget utstyr, og du finner i dag også slike målere på de fleste moderne innendørs termometre/værstasjoner. Luftfuktighet oppgis vanligvis i prosent vanndamp i luften før man får kondensasjon (dråper på kaldere overflater).

Midd trives aller best ved høy relativ luftfuktighet på 75%, og midden har det helt greit ned mot ca. 50%. Under dette fuktighetsnivået trives de ikke, og risikerer etter hvert å dø av uttørring. De tåler litt tørke i perioder av døgnet, men det forutsetter at det er tilgang på høy fuktighet noen timer. Midden kan da overleve, men i et langsommere tempo.

Det finnes mange internasjonale forskningsartikler om midd, men ikke så mange fra Norge. De studiene som er gjort viser at det er lite midd og middstøv å finne i de fleste hjem i Norge. Dette skyldes i hovedsak vår geografiske plassering med lange kalde vintre, som gir for lange perioder med for lav luftfuktighet innendørs til at midden kan overleve. Der det i studiene er funnet steder med mer midd/middstøv enn normalt og høyere grad av sykelighet, er det fukt og manglende eller utilstrekkelig ventilasjon som antas å være den sterkest medvirkende årsak til problemene.

Forslag til utbedringer og middforebyggende tiltak i boligen.

Hvis du har fått påvist allergi mot midd, eller astma som forverres av midd og middstøv, bør du gjøre noe med kildene i boligen til det som utløser sykdommen og plagene, i tillegg til å behandle allergien slik legen har anbefalt. Utbedringer eller forebyggende tiltak kan redusere eller fjerne kildene til middstøv og gi symptomlindring og økt livskvalitet.

Under her ser du tiltak for å redusere eksisterende middallergener, men også for å forebygge levedyktige bestander av midd.

Luftfuktighet, ventilasjon og temperatur.

Bor du i en bolig med kjente eller mistenkte fuktproblemer bør du få det undersøkt og eventuelt utbedret. Vi kjenner til fra forskningen at boliger med fuktproblemer kan få utfordringer med midd i Norge. Det bør være mindre enn 50% relativ luftfuktighet innendørs. For mye fuktighet i boligen kan påvirke helsen din negativt på flere måter enn bare å legge til rette for bedre livsvilkår for midd.

Temperaturpåvirkning er også en mulighet til å enten inaktivere eller drepe midd. Tørr hete på over 50°C vil drepe alle egg i løpet av timer, og støvmidd innen 20 minutter. Fuktig varme på 60°C dreper egg raskt, og ganske umiddelbart også middene. Dette er en effektiv metode på tekstiler og lignende som kan vaskes i maskin.

Frysing er mer krevende; det kreves temperaturer under -17°C for å drepe midd, og egg krever temperaturer ned mot -70°C for å drepes! Slike temperaturer krever eget utstyr som svært få privatpersoner har tilgang på. Derfor er lufting av middholdige dyner utendørs ingen veldig egnet metode, siden det krever tilgang på de kaldeste vinterdagene, og eventuelle egg vil ikke bli påvirket av dette. Vask på 60°C er foretrukket metode.

!

Ønsker du å redusere midd i sengetøy og dyner er vasking på 60 grader mest effektive metode, fremfor lufting!

Innredning og generelt renhold

For problemer knyttet til midd er det viktig å begrense spredning av støv i hele boligen. Dette kan også innebære teppebanking og lufting av madrasser, møbler, andre tekstiler og kosedyr. Støv og fine partikler kan virvles opp igjen ved bevegelse og lek, eller ved lufting i rommet. Støvsug ikke bare på de synlige overflatene, men også i høyden, langs lister og på skaptopper. Støv kan også binde seg til veggoverflater, boksamlinger og andre pyntegjenstander.

Fjern/reduser bruk av gulvtepper. Harde overflater og gulv er mest gunstig for å fjerne støv og forenkle renhold. Der det er brukt harde gulv som parkett eller gulvbelegg, finnes det langt færre midd og middstøv sammenlignet med steder der det er gulvtepper, uavhengig av teppetykkelse og type. Dette skyldes av midd kan søke mot mørket og beskyttelsen de vil finne inne i tepper.

Når du sover slipper huden ut fuktighet, selv om du ikke kjenner deg svett. Etter søvn blir fuktigheten en stund værende igjen i madrassen og sengetøyet. For å unngå dette kan du la sengeteppet ligge åpent og brettet ned mot fotenden. Da rekker sengen å miste fuktigheten i løpet av dagen.

Nyere dunputer og -dyner har ofte tettvevede trekk for å hindre frislipp av dun og fjær. Dette har vist seg å ha en gunstig effekt ved at det forhindrer midd fra å komme seg inn i produktene. Slike middtette tekstilkvaliteter brukes også på enkelte syntetiske dyner, men det fins ingen generell regel for dette, utover det produsentene selv oppgir.

Til barn og ungdom under 16 år med dokumentert middallergi kan det gjennom HELFO ytes et engangsbidrag til dekning av utgifter til middtette trekk som dekker madrass og puteovertrekk

 • Bertelsen RJ et al. Gender differences in indoor allergen exposure and association with current rhinitis. Clinical & Experimental Allergy 2010;40:1388-1397

  Dotterud LK et al. House-dust mite content in mattresses in relation to residential characteristics and symptoms in atopic and nonatopic children living in northern Norway. Allergy 1995, 50(10), 788–793.

  Dotterud LK et al. Allergen content in dust from homes and school in northern Norway in relation to sensitization and allergy symptoms in schoolchildren. Clin Exper Allergy 1997;27:252-261

  Dybendal T, Elsayed S. Dust from carpeted and smooth floors VI. Allergens in homes compared with those in schools in Norway. Allergy 1994: 49: 210-216

  Instanes C et al. Allergens and endotoxin in settled dust from day-care centers and schools in Oslo, Norway. Indoor Air 2005;15:356-362

  Lau S, Wickman M. Indoor allergen exposure. Allergy, Immunity and Tolerance in Early Childhood. 2016. Chapter 12.

  Lødrup Carlsen KC. The Environment and Childhood Asthma (ECA) Study in Oslo: ECA-1 and ECA-2. Pediatr Allergy Immunol 2002: 13 (Suppl. 15): 29–31

  Mehl R. Occurrence of mites in Norway and the rest of Scandinavia. Allergy 1998; 53 (suppl 48):28-35

  Miller JD. The Role of Dust Mites in Allergy. Clinical Reviews in Allergy & Immunology, 2018

  Nafstad P et al. Residential Dampness Problems and Symptoms and Signs of Bronchial Obstruction in Young Norwegian Children. Am J Respir Crit Care Med Vol 157. pp 410–414, 1998

  Tovey ER et al. Most personal exposure to house dust mite aeroallergen occurs during the day. PLoS One, 2013;8:e69900

Norges Astma-og Allergiforbund anbefaler middtrekk MiteBlock fra Sleep Scandinavia

Barn under 16 år med dokumentert middallergi får refusjon for Miteblock putetrekk og madrasstrekk anbefalt av Norges Astma-og Allergiforbund etter fastsatte satser en gang i livet.

Les mer om refusjon på Helse Norge

Last ned refusjonsskjema her

Refusjonsatsene for 2024 er:

Middtrekk til pute            kr    343,-

Middtrekk til madrass     kr 1.682,-

Totalt                                 kr 2.025,-