Hopp til hovedinnhold

Hva er spirometri?

Spirometri er en enkel test, som sier noe om personens lungefunksjon. Denne testen er det viktigste verktøyet vi har for diagnostikk og oppfølging av lungesykdom.

Sist oppdatert 30. mai, 2023

Spirometri er en lungefunksjonstest som ved hjelp av en sensor måler mengden og hastigheten på luften som pustes inn og ut også kalt luftstrøms hastighet. Denne luftstrømshastigheten sier noe om hvor trange luftveiene er, det som på fagspråket kalles obstruksjon i luftveiene.

Spirometri i utredning av astma og kols

Spirometri er særlig nyttig for å diagnostisere og behandle astma og kols. Det forventes i dag at spirometrimåling skal være tilgjengelig på alle fastlegekontor, men mange pasienter blir allikevel henvist til spesialist/lungelege for vurdering og oppfølging av sin lungesykdom.

For å gjennomføre spirometri, avhenger det av at pasienten forstår instruksene og klarer å gi full innsats. Denne testen fungerer derfor ikke for små barn under 5/6 år, fordi barna ikke er modne til å ta imot og forstå instrukser godt nok.

Når lungesykdom skal utredes og behandles er det også viktig at legen også spør om sykehistorien din. På denne måten får legen et helhetlig bilde på hvordan du har det og hvor plaget du er av din lungesykdom.

For å gjøre en spirometriundersøkelse brukes et spirometer. Dette er et apparat som har tilkoblet måleutstyr med et munnstykke. Når du blåser gjennom munnstykket, registreres hastigheten på luftstrømmen og mengden luft av apparatet. Du må å blåse flere ganger gjennom munnstykket for å få gjort de nødvendige målingene så korrekte som mulig. Du vil få instruksjon om hvordan du skal blåse, før og under undersøkelsen.

Når undersøkelsen er ferdig, beregner apparatet forskjellige måleparametere og kurver som gir helsepersonell eller legen en indikasjon på lungefunksjonen med tanke på spesielt to viktige faktorer: Mengde (volum) luft som pustes ut og strømningshastigheten til denne luften (flow). Denne informasjonen er avgjørende blant annet for å stille en astma- eller kolsdiagnose. og like mye for oppfølging og behandling av lungesykdommen.

i

Ved kols vil lungekapasiteten alltid være redusert, mens hos personer med astma i god fase kan prøveresultatet være helt normale.

Hva er forskjellen på spirometri- måling og PEF- måling?

PEF- måling er på mange måter en forenklet spirometrimåling som ikke krever et omfattende måleutstyr og som derfor kan brukes hjemme. En PEF-måler er et bærbart, håndholdt lite apparat som måler topphastigheten på luften som kommer fra lungene dine når du puster kraftig ut. PEF er en engelsk forkortelse for "peak expiratory flow", og måles i liter per minutt. En PEF-måler kan kjøpes på apoteket.

i

Hvis du har en lungesykdom med obstruksjon (tette luftveier) vil dette føre til at lufthastigheten ut av lungene blir redusert, og PEF vil derfor bli lavere. PEF-måleren vil på denne måten si noe om hvor trange luftveiene er når testen utføres.

Noen med lungesykdom får beskjed om å måle PEF hjemme og skrive ned verdiene, slik at legen kan få et inntrykk av sykdomsbilde og alvorlighetsgrad. Denne testen kan også være nyttig i forbindelse med spesielle situasjoner som du mistenker kan føre til forverring av pusten. Eksempler på dette kan være i forbindelse med fysisk anstrengelse, ved eksponering for støv, gass, eller pollen, eller på skolen/arbeidsplassen.

Ved bruk av PEF-måler kan man også vurdere og kontrollere hvordan forskjellige tiltak og medisiner påvirker sykdommen. For at PEF- måling skal brukes som et fornuftig verktøy er det avgjørende at det brukes korrekt og at det brukes jevnlig. Lurer du på om det er nødvendig med PEF- måling for å kontrollere og optimalisere din lungesykdom best mulig, er det lurt å ta kontakt med behandlende lege.