Temperatur inne

Temperaturen i oppholdsrom er viktig for helse, trivsel og funksjon.

Vi er forskjellige i hva vi oppfatter som behagelig temperatur (komforttemperatur).  Den lufttemperaturen som oppleves som god, er avhengig av mange faktorer. Viktige problemområdene er:

 • Feilinnstilt varmekilde eller termostat
 • Feilplassert varmekilde (evt takvarme)
 • For trege oppvarmingssystemer
 • Sterk solstråling eller annen varmestråling
 • Kaldras fra vindusflater
 • Trekk fra vinduer, dører, ventilasjonsanlegg
 • Uhensiktsmessig bekledning
 • Feil energiøkonomisering

 

Energiøkonomisering (ENØK) er viktig, men helse må settes først, dvs HENØK

Når flere mennesker oppholder seg i et rom, vil det vanligvis være noen (opp til 20 %) som er misfornøyd med temperaturen uansett hva den er.

Temperaturen inne virker på mange forhold: trivsel, komfort, arbeidslyst og arbeidsevne, arbeidshastighet (effektivitet) og arbeidsresultater fra læring til uhell, tabber og ulykker.  Både for lav og for høy temperatur gir plager og nedsatt funksjon.

Temperaturen  er også viktig for avgassing fra forskjellige materialer, luftfuktighet og følelse av "tørr luft",  vekst av mikrober og muggsopper og for formeringen av bl.a. husstøvmidd.

Når alle forhold vurderes samlet, kan man fastslå at innetemperaturen bør være mellom +20 og +22 grader Celsius .

Om sommeren kan temperaturen bli høyere enn dette. Da hjelper det med litt gjennomtrekk. I hus med murvegger kjøles veggene ned om natten, og dette bidrar til at inneluften kan bli svalere ved høy sommertemperatur ute. Da kan det lønne seg å holde vinduer og dører lukket bortsett fra korte  perioder med gjennomtrekk for å sikre god inneluft.

Foruten personene selv som fungerer som moderate varmekilder i tillegg til varmeapparatene ellers, kan elektrisk lys, datamaskiner etc gi fra seg mye varme. Derfor må det være mulig å regulere ned varmeapparatene (istedenfor å ventilere bort overskuddsvarmen). Termostatregulering  med tidsur anbefales

Stor temperaturforskjell (loddrett "temperaturgradient)" mellom f.eks. hode og føtter er plagsomt og skal unngåes.  Loddrett temperaturgradient skal ikke overstige 3o C.  Det oppstår ofte der det er gulvkaldt. Det skal ikke være gulvkaldt! Temperaturen på gulvet skal ikke være lavere enn 19o på dagtid.

Kald luft synker ned så det kan være kjølig ved gulvet selv om oppegående voksne synes det er varmt.  Mål temperaturen i barnas krype- og kravlesone!

Ikke sjelden blir temperaturgradienten betydelig mellom forskjellige kroppsdeler fordi strålevarme fra et varmeapparat helt inntil sitteplassen gir mye varme nedentil mens for eksempel kaldras fra et vindu i nærheten gir avkjøling av nakke eller skuldre.

All betydelig strålevarme skal unngåes. Det er en vanlig årsak til bl.a. hodepine.

I skoler og barnehager og barnas arbeidsrom hjemme er manglende solavskjerming til stor plage, ofte med hodepine som resultat. Temperaturforskjell på varme og kalde flater i et rom skal være mindre enn 10o C.

Bekledning og aktivitetsnivå kan være avgjørende, derfor er det viktig at temperaturen tilpasses aktivitetsnivået i rommet, og at bekledningen tilpasses temperaturen. Her kan det være stor forskjell på barn og voksne. Barna er mest aktive og har det best i relativt lav romtemperatur inntil de roer seg ned. Det lar seg ikke gjøre å endre lufttemperaturen i takt med endringer av aktivitetsnivået. Det kan lett reguleres med bekledningen både hos voksne og barn.

Gode råd:

 • Heng eller legg et termometer i oppholdsrom og soverom og kontroller temperaturen regelmessig.
 • Forsøk best mulig å holde innetemperaturen mellom 20 og 22o C i den kalde årstid, fortrinnsvis med bruk av termostatregulering som regulerer temperaturen ned til f.eks. 15o C om natten.
 • Ikke senk temperaturen om natten så mye at bygget blir betydelig nedkjølt. Det skaper "kuldetrekk" fra vegger og gulv og krever ofte mye energi for å få opp varmen igjen.
 • Barn med høyere aktivitetsnivå inne enn voksne har det ofte best med litt lav innetemperatur, men trenger å ha det litt varmere når de er i ro. Dette reguleres best med bekledningen.
 • Unngå trekk. Trekkfulle vinduer og dører bør tettes. Det er god HENØK.
 • Er det gulvkaldt, lønner det seg å finne ut hva som er årsaken og utbedre denne (ikke med teppegulv). Er det fortsatt gulvkaldt, hjelper det med varme sokker/tøfler og å kle litt ekstra på småbarn som leker på/nær gulvet.
 • Unngå at noen utsettes for varmestråling fra varmekilder i nærheten (radiator, panelovn) og heller ikke kaldras fra vindu eller kald yttervegg (god avstand).
 • Prøv å få til god utvendig solavskjerming. Fortrekksgardiner inne hjelper vanligvis for dårlig.

(Sist oppdatert 6. desember 2003)