Hopp til hovedinnhold

Tips til bruk av vedovn

Godt inneklima og frisk uteluft er viktig, særlig for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet. Her gir vi deg noen enkle tips til hvordan du kan bruke ovnen på en måte som er godt for både inne- og uteklimaet.

Sist oppdatert 13. februar, 2023

1: Rengjør ovnen utvendig for støv og innvendig for aske

Støvsug og rengjør ovn og røykrør utvendig før du tar i bruk ovnen for sesongen, og ved behov. Bruk et egnet munnstykke som ikke lager riper og som når trange plasser. Støvsugeren bør ha HEPA-filter, slik at partikler ikke slippes ut i romlufta. Brent støv kan virke irriterende på øyne, slimhinner og luftveier.

Mye rester av aske og sot i forbrenningskammeret begrenser ovnens virkningsgrad. Støvsug og rengjør innvendig med utstyr som er beregnet til å fjerne aske og sot. Hvis du bruker vanlig støvsuger kan askestøvet slippe ut i rommet, ødelegge støvsugerens motor eller antenne støvsugerposens innhold hvis det er rester av glør igjen i asken.

2: God forbrenning er avhengig av tilførsel av luft

Luftespalter over vindu og klaffeventiler i yttervegg i oppholdsrommet eller naborom skal være åpne. Rengjør alle ventiler med støvsuger slik at gammelt støv, pollen og døde insekter blir fjernet. Hvis vedovnen er av nyere dato har den antakelig opplegg for egen tilluftskanal; da henter ikke ovnen luft til forbrenning fra boligrommene. Sjekk om denne er tilkoblet, eller om du kan etterinstallere dette.

NB! Ikke steng trekken for mye ved hard fyring, det kan ved gunstige forhold gi ettertenning av branngasser. Overtrykk i brennkammeret vil presse aske og røykgasser ut gjennom askeskuffen. Dette er ikke gunstig for inneklimaet.

3: Åpne ovnspjeld og ventiler før du tenner opp, og tenn opp riktig!

Hvis det er vanskelig å få god trekk og fyr i ovnen bør du sjekke at ovnspjeldet er åpent, og at rommet tilføres frisk uteluft via ventiler eller et vindu på gløtt dersom det ikke er egen tilluft til ovnen. Avtrekksvifte kan monteres på pipa over taket for å sikre god trekk.

i

SINTEF anbefaler å tenne opp fra toppen av veden. Tenner du opp på toppen av veden med en opptenningsbrikett, vil du redusere utslippene av partikler. Dette fungerer best på nye rentbrennende ovner, men kan også gjøres på gamle.

4: Oppbevar ved tørt ute, og fyr inne med tørr ved uten fuktskader og muggsopp

Fyr kun med tørr ved. Ikke oppbevar mer i vedkurven inne enn det du trenger for én kveld, da unngår du at innelufta påvirkes av veden. Hvis du ønsker å ha en dekorativ vedstabel inne, bør du velge noen tørre vedkubber og støvsuge dem regelmessig. Ikke ta inn og oppbevar ved med synlig muggvekst. Gode steder for lagring av ved er balkongen, uteboden eller garasjen. Unngå lagring inntil yttervegg, dette kan gi utfordringer knyttet til fukt, brann, mus og rotter.

5: God komfort og sikkerhet

Ovnens plassering i rommet har betydning for opplevelse og oppvarming. Husk å ikke fyre for hardt, anbefalt temperatur for et godt inneklima i fyringssesongen er mellom 20 og 22 grader.

Fyr kun med tørr ved som ikke er råtten, har fuktskader, muggsopp eller preg av skadedyr. Det sikrer god forbrenning og bidrar til at det fraktes inn færre uønskede partikler som påvirker støvet i boligen.

Ikke brenn søppel! Det gir ugunstig forbrenning og kan også være giftig og forurensende.

6: Sørg for tilsyn og vedlikehold

Det lokale brannvesenet bistår med feiing. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Å fjerne sot og bek i pipa reduserer faren for pipebrann, og sparer miljøet for unødvendig partikkelutslipp. Sørg for å få tømt feieluka regelmessig.

Dersom du har en vedovn produsert før 1998 bør du skifte til en som er ny og rentbrennende. I mellomtiden bør du sjekke at ovnen og pipa er tett, slik at røyk ikke siver ut mellom elementene.

i

Jo bedre ovnen eller peisen fungerer, desto bedre blir inneklimaet og utelufta!