Melkesukker (laktose) i medisiner

For den som er hyperallergisk mot melkeprotein, er det vanskelig å stole på innholdsfortegnelsen når det er brukt melkesukker som fyllstoff. Her er det en samrøre av informasjon som i særlig grad  er skadelig for hyperallergikere.

Flere typer medikamenter mot allergi og medisiner mot influensa inneholder  melkesukker. I enkeltstående tilfeller er det uttrykkelig opplyst om at dersom man ikke tåler melkesukker eller har allergi mot melkeproteiner, må man ikke bruke medisinen. Hvorfor er ikke advarselen lik for all medisin som inneholder melkesukker?

Finnes det kunstig melkesukker som ikke stammer fra kumelk? Eller er det sånn at en type melkesukker er kjemisk fri for fragmenter av melkeproteinet?

Hilsen en sykepleier

SVAR:

Laktose er et disakkarid som består av glukose og galaktose koplet sammen. Dette må spaltes av tarmenzymet laktase for at kroppen kan nyttiggjøre seg stoffet. Ved mangel på laktase vil disakkaridet føre til diare (laktoseintoleranse).

Redaktøren har  aldri funnet opplysninger fra farmasøytisk industri om bruk av andre kilder enn melk i den laktosen som brukes i medisiner. Det brukes i mange medisiner og kan skape vansker for personer med laktoseintoleranse, men det er ofte så lite laktose at det tåles av de som har moderat laktoseintoleranse. Slik er det også for de fleste med kumelkallergi.

Det er neppe noen som kan garantere at laktosen er absolutt ren uten mikrospor av proteiner, men mengden av protein som noen ganger kan forurense laktosepreparater, er så lav at det er risikabelt bare ved særlig uttalt allergi mot kumelk. Deklarasjonene burde ha med advarsler til disse, men dette er mangelfullt som du skriver.

Derfor bør de som er hyperallergiske mot kumelk, unngå medisiner med laktose. (Influensamedisinen Tamiflu® inneholder ikke laktose).

Dette ble omtalt i Tidsskrift for den norske legeforening for noen år siden.

(Sist oppdatert 27. april 2009 Kjell Aas©)