Hopp til hovedinnhold

Behandling av kontaktallergi

Det viktigste du må gjøre hvis du har hudallergi, er er å unngå det du er allergisk mot. Noen kan også trenge medisinsk behandling, og det er viktig at du får hjelp til å finne ut hva slags stoffer du må holde deg unna.

Sist oppdatert 12. februar, 2023

Behandling av kontaktallergi kan skje på flere måter:

Hvordan kan jeg unngå stoffet jeg ikke tåler?

Det viktigste du må gjøre hvis du har hudallergi, er å unngå det du er allergisk mot. Vanlige tiltak for å beskytte seg er å kutte ut bruken, velge andre produkter eller beskyttelse i form av hansker eller annen tildekking. Å kutte ut bruken krever en kartlegging av hvilke produkter eller stoffer du er i kontakt med i det daglige, for å kunne velge vekk det som kan utløse allergien. Dette kan, avhengig av hva du reagerer på, være en omfattende oppgave.

Fremgangsmåten kan være at du leser innholdsdeklarasjoner der dette er tilgjengelig. For andre produkter kan det hende at du må lese i lovpålagte sikkerhetsdatablader for å finne relevant informasjon, men for noen produkter kan det også hende du må kontakte de som lager eller selger produktene og be om informasjon knyttet til innholdet. Slik informasjon kan bes om med bakgrunn i lov.

Hvis du reagerer allergisk mot stoffer i forbrukerprodukter som er laget for å håndteres direkte, må du også velge trygge produkter du kan tåle. Dette betyr at stoffet du ikke tåler må erstattes med et alternativ som er fritt for, eller har et akseptabelt lavt nivå av, stoffet du ikke tåler.

Bruk av beskyttelsesutstyr

I noen tilfeller kan bruk av beskyttelsesutstyr eller bekledning bidra til å forhindre direkte kontakt med det du er allergisk mot. Dette kan være spesielt aktuelt for enkelte utsatte yrkesgrupper, eller privatpersoner som for eksempel skal pusse opp i egen bolig eller utføre reparasjoner. Arbeidsgivere er underlagt regler om HMS og internkontroll, og deres ansatte eller yrkesutøvere har et eget rettslig vern knyttet til dette. Du som privatperson må bære ansvaret selv, og passe på at du jobber trygt og hensiktsmessig.