Hopp til hovedinnhold

Nikkelallergi

Nikkelallergi er en kontaktallergi. Det er en type allergi som gjør at du kan få hudirritasjoner eller eksem av å være i direkte hudkontakt med nikkelholdige ting eller kosmetikk.

Sist oppdatert 13. februar, 2023

Hva er nikkel?

Nikkel er et metallisk grunnstoff som i ren form er sølvglinsende og brukes i fornikling og mange metallblandinger. Det er et av de vanligste metallene vi omgir oss med. Det kan en sjelden gang også forekomme som en forurensing i for eksempel mineralske pigmenter.

Hva er nikkelallergi?

Nikkelallergi er en hudallergi. Dette er en type kontaktallergi som gjør at du kan få hudirritasjoner eller eksem av å være i direkte hudkontakt med nikkelholdige ting. Nikkel er en av de vanligste årsakene til kontakteksem. For å få eksem kreves oftest langvarig kontakt mellom hud og metall.

Flere metaller som blant annet nikkel, krom og kobolt har egenskaper som gjør at de kan binde seg til proteiner, det er på denne måten kroppens immunsystem kan kjenne igjen metallet når metallet har kommet over i blodbanen gjennom huden. Dette er en forsinket hypersensitivitetsreaksjon (type IV-allergi) som tar timer til dager før den har utviklet seg.

Hvem får nikkelallergi?

Det er flere kvinner enn menn som får nikkelallergi, særlig på grunn av hull i ørene, piercing og bruk av uedelt metall mot huden. Nikkel kan da trenge inn i huden og sensibilisere oss. Det betyr at vi er blitt allergiske for stoffet, og hver gang det kommer i kontakt med huden kan det utvikles et eksem etter noen timer.

Økningen i forekomsten av nikkelallergi skyldes trolig økt bruk av piercing i ørene og andre kroppsdeler. Alderen man begynner med å bruke smykker i ørene eller piercinger har også noe å si for utviklingen. Jenter får oftere hull i ørene i barneårene, og bruk av uedle metaller bidrar til at debutalder for nikkelallergi er lavere hos de som tar hull i ørene tidlig i livet.

Nikkelallergi disponerer også for utvikling av håndeksem, fordi hendene kommer i kontakt med mange nikkelholdige materialer som håndtak, kraner (ikke rustfritt stål), mynter og så videre.

Hvor finnes nikkel?

Nikkel finnes i uekte smykker, i metallbelagte ting som kjøkkenredskaper, blanke håndtak, glidelåser, spenner, nåler, strikkepinner, sakser, brilleinnfatninger, knapper, mynter, nøkler, mobiltelefoner og så videre. Nikkel kan forekomme i hvitt gull, platina og importerte smykker i gult gull og sølv. Metallet kan også finnes i blekemidler, hårfargemidler, kosmetikk og i større eller mindre mengder i enkelte matvarer.

Mattilsynet fører en generell advarsel mot å tatovere seg dersom du har nikkelallergi. Det har og kan forekomme nikkel i enkelte av fargepigmentene, spesielt om fargene ikke er i samsvar med det Europeiske regelverket.

Hvilke symptomer gir nikkelallergi?

Ved kontakt med nikkel kan røde flekker, prikker, hevelse og blemmer oppstå. Huden blir tørr, sprukken og klør. Dette er den vanligste formen for kontaktallergi.Har du først utviklet kontaktallergi overfor nikkel, vil symptomene vedvare så lenge du eksponeres for nikkel. Eksemet kan ta noe tid før det forsvinner når eksponeringen har opphørt. I motsetning til atopisk eksem forekommer nikkelallergi kun på områder der nikkel har vært i kontakt med huden.

Hvordan stille diagnose?

Be fastlegen om henvisning til en hudlege. Hudlegen kan ta en "lappetest" for å påvise en eventuell nikkelallergi. En lappetest går ut på at man fester et plaster med de vanligste allergifremkallende stoffene på for eksempel pasientens rygg. Etter å ha hatt dette plasteret på i to døgn, tas det av. Én eller to dager senere leser hudlegen av resultatene. Hvis det er nikkelallergi, vil det oppstå en kronestor rød eksemflekk på teststedet.

Forekomst

Befolkningsstudier fra flere europeiske undersøkelser viser en forekomst av nikkelallergi på mellom 10 og 15 prosent, og at forekomsten er dobbelt så høy blant unge kvinner som hos menn. Men resultatene varierer fra land til land. For eksempel er det i Norge funnet vesentlig høyere forekomst av nikkelallergi sammenliknet med gjennomsnittet i mange andre europeiske land.

En befolkningsundersøkelse fra Nord-Norge i 2007 viser en forekomst av nikkelallergi på 17 prosent, der forekomsten blant kvinner var over tre ganger høyere enn hos menn.

Noe av forklaringen til den økte forekomsten i Norge kan være ustrakt bruk av nikkelholdige smykker, samt at EUs nikkeldirektiv først ble gjeldende i Norge fra 2005.

Nikkel er blant annet regulert i den norske produktforskriften og REACH-regelverket.  Det er forbud mot salg av produkter som er beregnet på å komme i direkte og varig kontakt med hud, og som avgir for mye nikkel. Dette gjelder spesifikt for smykker/piercinger og smykker, armbånd/klokker, metalldetaljer på bekledning og lignende. Det er også strenge krav til nikkelinnhold i mobiltelefoner, datautstyr, leker og mange andre produkter samt innhold i kosmetikk.

Miljødirektoratet og Mattilsynet forvalter produktregelverkene og fører tilsynet med produkters nikkelinnhold. Mattilsynet har ansvarsområde over produkter som reguleres som kosmetikk (blant annet sminke m.fl).

Behandling

Det finnes ingen behandling for nikkelallergi, og det eneste som hjelper er å holde seg unna gjenstander med nikkel. Hvis kontakt med nikkel ikke kan unngås, vil annen behandling ha dårlig effekt.

Bruk fuktighetskrem regelmessig. Huden vil ofte være tørr. Kortisonkrem eller såkalte immunmodulatorer (Elidel eller Protopic) kan være nødvendig å bruke i perioder. Fuktighetskrem påføres 10 til 15 minutter etter kortisonpreparater. Hvis du fortsetter å bruke nikkelholdige gjenstander som du ikke tåler, kan utslettet spre seg til steder på huden som ikke er i kontakt med nikkel.

Tiltak og gode råd ved nikkelallergi

i

Vær oppmerksom på at produkter kjøpt utenfor EUs handelsområde! Dette gjelder både metallholdige produkter og kosmetiske produkter. Via netthandel fra andre verdensdeler kan du ikke kunne stole på at produktsikkerheten eller at kravet til dokumentasjon er det samme som i Europa. Dette er egenimport som faller utenfor normale import/eksportregler og du står derfor selv ansvarlig for det du kjøper.

Kilder