Hopp til hovedinnhold

Pollen fra gran og furu

Pollen fra gran og furu gir svært sjelden allergireaksjoner, men kan fremkalle irritasjon i luftveiene på samme måte som annet støv når spredningen er på det kraftigste.

Sist oppdatert 05. mars, 2024

Fra slutten av mai til rundt midten av juni - landet sett under ett - blomstrer først gran, og etter hvert også furu.

Fordi disse treslagene er vindbestøvede, produserer de store mengder pollen. Pollenet blir derfor ofte synlig for det blotte øye, som et gult "mel" som legger seg på ulike overflater som vann, hagemøbler og biler. En annen årsak til synligheten er at hvert enkelt pollenkorn er ganske stort, seks til syv ganger større enn for eksempel bjørkepollenkorn.

Varsles ikke

Norges Astma- og Allergiforbund leverer pollenvarslingstjenesten for Norge. Pollen fra gran og furu gir ikke allergireaksjoner, og omfattes derfor ikke av denne pollenvarslingstjenesten.

For mange allergikere vil det likevel føles irriterende og plagsomt å puste i uteluft full av gran- eller furupollen, omtrent som hvis du puster i inneluft med mye husstøv. Det hjelper i utgangspunktet ikke å ta allergimedisin (antihistaminer) mot plagsomme symptomer på grunn av gran og furu, men det kan fungere å bruke en vanlig nesespray eller et nesehorn som renser ut.