Hopp til hovedinnhold

Pollenallergi og rettigheter

Her finner du en oversikt over ulike rettigheter du kan ha krav på, hvis du er rammet av pollenallergi.

Sist oppdatert 22. mars, 2023

Det antas at i overkant av 20 prosent av befolkningen i Norge plages med mer eller mindre alvorlig pollenallergi. For samfunnet koster sykdommen mange millioner kroner hvert år i form av utgifter til legebesøk, medisin, økt sykefravær og redusert arbeidskapasitet. For skoleelever og studenter med pollenallergi er redusert læringskapasitet og konsentrasjonsevne et kjent problem. Men hva har du eventuelt krav på av behandling og tilrettelegging?

Behandling

Legemidler med og uten resept

En del medisiner mot pollenallergi kan kjøpes uten resept på apotek. De som føler seg sikre på at de er allergiske, for eksempel ved å kjenne igjen symptomene fra årene før, og ikke bare er forkjølet, kan prøve reseptfrie allergimedisiner i en kort periode for å vurdere virkningen. Dermed kan du løse det akutte problemet samtidig som du bestiller time hos legen.

Det er for øvrig ikke meningen at du skal oppsøke apotek hver tiende dag for å kjøpe ny reseptfri pakning. Ved langvarige og mer alvorlige plager anbefales det å oppsøke lege, både for å få best mulig behandling og oppfølging, og for å få medisiner på resept. Reseptbelagte medisiner er erfaringsvis rimeligere, og har et større utvalg enn reseptfrie alternativer.

Legemidler på blå resept

Blå resept er en ordning der utgiftene til legemiddelet du trenger dekkes helt eller delvis av folketrygden. Personer som har en kronisk sykdom, og som har behov for langvarig behandling, kan ha krav på legemidler på blå resept. For å få allergimedisiner på blå resept, skal diagnosen allergi være stilt med allergitester, eller ved hjelp av sykdomshistorie og kliniske funn. Dette må avgjøres av behandlende lege.

Tilrettelegging

For deg som er student

Hvis du er sterkt plaget av pollenallergi kan dette påvirke konsentrasjon og lesing av pensum. Du kan også bli forhindret fra å delta på obligatorisk aktivitet, og det kan forhindre optimal prestasjon på eksamensdagen. I tillegg til de vanlige pollensymptomene, som nysing, tett eller rennende nese og kløende øyne, opplever mange at de blir uopplagte, ukonsentrerte og får redusert allmenntilstand - spesielt når pollenspredningen er på sitt verste. Det er dette som er hovedproblemet knyttet til å avlegge eksamen.

Det er en utbredt oppfatning at trøtthetsproblemet ved pollenallergi ikke eksisterer lenger, fordi det har kommet nye generasjoner av medisiner. Men det er ikke tilfelle. Det er riktig at de nyere allergitablettene, også kalt tredjegenerasjons antihistaminer, vanligvis ikke gjør at du blir trøtt. Men; de som har pollenallergi blir trøtte likevel, og det skyldes rett og slett den allergiske sykdommen. En undersøkelse fra Storbritannia viser at elever med pollenallergi presterer dårligere ved eksamen i pollensesongen, og kan risikere å gå ned en hel karakter.

De fleste studiesteder har løsninger som gjør det mulig for deg å søke om utvidet tid på eksamen. Utvidet eksamenstid løser ikke nødvendigvis alle problemer, men det kan redusere litt av presset ved å ha eksamen i en periode preget av belastende plager.

!

Det er viktig å merke seg at det er ulike fremgangsmåter og frister hos de ulike studiestedene. Du bør derfor undersøke hva som gjelder for ditt studiested i god tid før eksamen!

Her finner du en oversikt over tilretteleggingsmuligheter hos noen av de største studieinstitusjonene:

OsloMet
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø
Handelshøyskolen BI
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

For deg som er arbeidstaker

Pollenallergi påvirker allmenntilstanden, og kan gjøre arbeidshverdagen krevende. Blant de som er hardest rammet, ser noen seg nødt til å sykmelde seg i den verste pollensesongen.

Både arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven har bestemmelser som skal ivareta helsen din på arbeidsplassen. Arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne har etter loven krav på individuell tilrettelegging av både arbeidsplassen og arbeidsoppgavene. Pollenallergi kan utvilsomt medføre nedsatt funksjonsevne, men retten til slik individuell tilrettelegging omfatter ikke tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde for arbeidsgiver.

Ved pollenallergi, som først og fremst skyldes påvirkning fra uteluften, er det derfor noe begrenset hvor mye individuell tilrettelegging av den fysiske arbeidsplassen som vil være aktuelt. Ventilasjon og inneklima må selvsagt være forsvarlig, men dette faller inn under generelle krav til arbeidsmiljøet, og gjelder for alle arbeidstakere. Vi kjenner likevel til at noen arbeidsplasser eksempelvis har endret rutiner for lufting, slik at vinduene blir holdt lukket på dagtid i pollensesongen. Andre tiltak kan være at arbeidsgiver legger til rette for at du kan arbeide mer hjemmefra, tilrettelegging av arbeidstid, eller endring av arbeidsoppgaver.

Målet for både arbeidsgiver og arbeidstaker bør uansett være å finne fornuftige, gjennomførbare løsninger, som minimerer påkjenningen i pollensesongen, slik at du som arbeidstaker i størst mulig grad kan opprettholde arbeidet ditt, på lik linje med andre.