Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her bestiller du astma-buttons!

Pollen fra gran og furu

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Over store deler av landet kan det gule pollenet fra furu sees med det blotte øye i siste uke av mai og første halvdel av juni, særlig på vannoverflater, biler, hagemøbler og så videre.

Fra slutten av mai til rundt midten av juni - landet sett under ett - blomstrer først gran, og etter hvert også furu.

Denne pollentypen gir ikke allergireaksjoner, men kan fremkalle irritasjon i luftveiene på samme måte som annet støv når spredningen er på det kraftigste.

Siden disse treslagene er vindbestøvede, produseres det veldige mengder pollen, som ofte blir synlige for det blotte øye som et gult ”mel” som legger seg på ulike overflater. En annen årsak til synligheten er at hvert enkelt pollenkorn er ganske stort, seks til syv ganger større enn for eksempel bjørkepollenkorn.

Pollen fra gran og furu avgir ikke allergener, og omfattes derfor ikke av pollenvarslingstjenesten. For mange allergikere vil det imidlertid virke irriterende og plagsomt å puste i uteluft full av gran- eller furupollen, omtrent som hvis man puster i inneluft med mye husstøv.

Det hjelper i utgangspunktet ikke å ta antihistaminer mot symptomer på grunn av gran og furu, men det kan fungere å bruke en vanlig nesespray eller et nesehorn som renser ut.