Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

"Verktøykasse"

Dato publisert: Sist oppdatert:

Denne siden inneholder en praktisk «verktøykasse» som er tilpasset skoler som er på vent (skolen skal legges ned). I «verktøykassa» vil de ulike grupper som kan påvirke, og "gjøre noe" med inneklima på skolen og i klasserommet finne praktisk gjøremål som kan settes i gang. De fleste av tiltaken kan også settes i gang uten kostnader.

Ved å utføre flere grunnleggende inneklima-aktiviteter, kan inneklima og læringsmiljøet bli bra for helse, miljø og trivsel. Her finner dere flere gjennomførbare inneklima-aktiviteter som kan tas i bruk av alle i påvente av ny skolebygning eller en planlagt rehabilitering.

Inneklima og HMS-arbeid – en kontinuerlig prosess

Godt inneklima gode resultater innen HMS og MHV er ofte resultat av en kontinuerlig prosess. Inneklimaet påvirkes av daglig bruk. At rektor tar HMS-ansvar og inviterer pedagoger, teknisk personale, renholdere, verneombud og elever aktivt med er viktig. «Verktøykassa» med flere som er utarbeidet vil være et hjelpemiddel i prosessen. I «verktøykassa» er det flere praktiske råd og tips som kan brukes av ansatte på skolen i samhandling med skolens støtteapparat slik at inneklima i klasserommet kan bli tilfredsstillende.

Erfaringer fra skoleprosjekt viser at samarbeide om å bedre inneklima også kan bedre det psykososiale miljøet, for elever, lærer og teknisk personale gjør noe sammen som bedrer inneklima. Mens det snakkes om de "ufarlige" ting og aktiviteter som påvirker inneklima, blir man bedre kjent og får økt forståelse og respekt for hva den enkelte kan bidra med.

Norges Astma- og Allergiforbund har prosjekterfaringer som viser at flere av aktivitetene også vil ha nytteverdi i nye skolebygninger og skoler som er i drift.

Bruk av flytskjema, et visuelt verktøy for å få oversikt.

Flytskjema nedenfor er visuell oversikt over ressurser og ulike faser kommunen og skolen kan igangsette for å bedreinneklima og HMS for elever og ansatte. Det er viktig at kommunen og skolen tilpasser flytskjema slik at det passer inn i organisasjonskulturen. Et gjenkjennbart flytskjema, vil invitere til praktisk handling, fremdrift og nødvendig dokumentasjon. Her kan flytskjema lastes ned.