Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Kontakt NAAF

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Ønsker du kontakt med noen i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF)? Her finner du kontaktinformasjon.

Har du helsefaglige spørsmål eller spørsmål om inneklima? Kontakt vår rådgivningstjeneste her!

Sekretariatet i Oslo:

Tlf:    23 35 35 35       
E-post: naaf@naaf.no

Åpningstider: Fra kl. 09.00-14.30 
Kontoret og sentralbordet er stengt på helligdager.

Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 6764 St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
St Olavs gate 25
0166 Oslo

Ansatte i sekretariatet >>

Pressekontakt:

Hogne Skogesal
Kommunikasjons- og markedssjef
E-post: hogne@naaf.no
Tlf: +47 93 63 20 95

Regionskontorene i NAAF:

Se kontaktinformasjon for NAAFs regionskontorer >> 

Spørsmål om lokal aktivitet kan rettes til det enkelte regionskontor.

Pollenvarslingstjenesten i NAAF:

Hallvard Ramfjord
Seniorforsker pollen
Institutt for biologi, NTNU
7491 Trondheim

Tlf.: 73 59 60 76 / 97 10 43 91
E-post: hallvard.ramfjord@ntnu.no

Henvendelser vedrørende produktmerkeordningen  - Asthma Allergy Nordic:

Maja Aas
Prosjektleder Asthma Allergy Nordic
E-post: maja.aas@naaf.no
Tlf: +47 98 48 51 99

Har du helsefaglige spørsmål eller spørsmål om inneklima? Kontakt vår rådgivningstjeneste her!

Ungdomsorganisasjonen NAAFU:

Kristine Strøm Borgen
Leder
E-post: naafu@naaf.no