Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Fem tegn på pollenallergi

Anbefalte produkter

No image
Hjelp til å finne trygghet
tf Dato publisert: Sist oppdatert:
Alle produktene som bærer vår logo er anbefalt av NAAF etter en nøye vurdering av et ekspertutvalg. Verdigrunnlaget for merket er er å hjelpe dem som sliter med astma, allergi eller annen overfølsomhet slik at de kan få en bedre hverdag. Det er også mange andre helsebevisste personer som velger å kjøpe produkter anbefalt av oss. Nå som astma- og allergiforbundene i Sverige, Danmark og Norge går sammen om en felles nordisk produktmerkeordning vil det bli mange flere produkter på markedet.

Produktene må være av interesse fra et helseperspektiv og en anbefaling må være en hjelp til forbrukere som vil velge de produkter som gir minimale sjanser for helseplager.

NAAF har hatt svært mange produkter til vurdering i årenes løp. Mange produkter blir avvist som uegnet for allergikere, mens noen av produktene blir vurdert som egnet og anbefalt av NAAF.

I tillegg har man i noen tilfeller samarbeidet med produsenten om å skape nye produkter som basert på krav til innhold og prosedyre så kan anbefales.

Til tross for NAAFs krav til produktene som er anbefalt, kan vi ikke garantere 100 % for at det ikke vil være enkelte hypersensitive personer som likevel kan få reaksjoner.

Nyhet! Nordisk produktmerkeordning - Asthma Allergy Nordic >>

Flere detaljer om produktmerkeordningen >>

Produktvurderingsutvalget >>

Kriterier >>

Her er en oversikt over produkter som er anbefalt i ulike kategorier: