Hopp til hovedinnhold

Likeperson

Likepersoner i Norges Astma- og Allergiforbund er tilgjengelige for å snakke om det å leve med astma, allergi og overfølsomhetssykdommer. Likepersoner har ikke faglig ekspertise og kan ikke gi råd om medisiner, men du kan lytte og gi råd basert på dine egne erfaringer og opplevelser.

Hva er en likeperson og likepersonsaktivitet?

En likeperson er noen som selv har erfart hva det vil si å være syk, eller som er pårørende til noen med sykdom. Du som likeperson har i de fleste tilfeller bearbeidet dine egne erfaringer med de gjeldende plagene, og har opparbeidet deg evnen til å reflektere over egen situasjon og kan derfor være til stede for andre som opplever det samme.

Likepersonsaktivitet kan være situasjoner hvor mennesker møtes én og én, eller i ulike former for likepersonsgrupper – samtalegrupper eller aktivitetsgrupper.

Likepersonsarbeid er ikke et yrke, og det skal derfor ikke stilles krav om fagkunnskaper. Det skal være fokus på det hverdagslige. Likepersoner som selv har en terapeutisk fagbakgrunn, bør være spesielt oppmerksomme på disse grensene. Det aller viktigste en god likeperson kan bidra med er å være god til å lytte, og sette den andre i fokus. Alle våre likepersoner er taushetspliktige.

Rollen som likeperson i NAAF

Likepersoner i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) må være fylt 18 år, ha deltatt på likepersonskurs og blitt godkjent som likeperson av regionssekretær, samt ha undertegnet en taushetserklæring. Det er mulig å ta introduksjonskurset digitalt.

Likepersonsarbeid er frivillig og ulønnet. Det kan likevel være oppdrag der du kan få dekket visse reiseutgifter, hvis du for eksempel skal stå på en stand, delta på en samling, eller lignende oppdrag. Dette skal avklares på forhånd med oppdragsgiver, og utgiftene vil bli dekket i samsvar med NAAF sine økonomiske retningslinjer.

NAAF veileder deg som ønsker å bli likeperson, men vil også følge opp og veilede dem som allerede er aktive likepersoner. En likeperson skal være medlem av NAAF, og det legges opp til tette bånd mellom forbundets likepersoner, regionssekretærer og ledere av forbundets lokallag.

Etikk og taushetserklæring

Likepersonarbeid er også et spørsmål om etikk og moral. Taushetsløftet er viktig. Du som likeperson får vite mye om andre mennesker og deres familier, og denne informasjonen skal ikke videreformidles til noen. Alle likepersoner blir derfor bedt om å signere en taushetsplikterklæring. Taushetsplikten gjelder mens du er aktiv likeperson, men også når du har sluttet i ditt tillitsverv.

Vil du bli likeperson i NAAF?

Introduksjonskurset for likepersoner lærer deg det du trenger å vite om likepersonsarbeid, og hva du burde ta hensyn til som likeperson i NAAF. Kurset er digitalt, og kan gjennomføres fra der du er.   

Introduksjonskurset er ikke i seg selv nok for å bli godkjent som likeperson, men er det første steg på veien. Alle som gjennomfører kurset blir kontaktet av regionssekretæren i sin region etter at introduksjonskurset er fullført, for å avtale et møtetidspunkt. Det er regionssekretæren som avgjør om du blir godkjent likeperson eller ikke. 

Er du aktiv likeperson i NAAF?

Her finner du registreringsskjemaet for likepersonsaktivitet.

i

Vil du lære mer om hvorfor rapportering av likepersonsaktivitet er viktig? Denne videoen gir deg en forklaring! 

FFO har også spilt inn en serie med podkaster om generelt likepersonsarbeid i medlemsorganisasjonene. Podkastserien "I samme båt - en podkastserie om likepersonsarbeid" er å finne her.

NAAF anbefaler også aktive likepersoner å ta det digitale introduksjonskurset, selv om du allerede er en erfaren likeperson, for å friske opp kunnskapen. 

Du kan også ta direkte kontakt med regionssekretæren i din region, dersom du har konkrete spørsmål om likepersonsrollen eller vil vite mer om registrering av likepersonsaktivitet.