Hopp til hovedinnhold

Årsmøter i lokallag og storlag

Årsmøte er det høyeste organet i lokallag og storlag og skal hvert år avholdes innen utgangen av februar. Det er her lagets medlemmer kan påvirke hva laget skal jobbe med det kommende året. Alle medlemmer tilhørende laget har møterett.

Vil du vite mere om hva som skjer på årsmøte finner du et kurs her. Her vil du finne mye viktig informasjon til både forberedelser og til selv gjennomføringen av årsmøte, enten du skal delta eller du bare har lyst å lære mer.

Du finner også en detaljert veileder her

Mal innkalling til årsmøte - Word

Protokoll fra årsmøte lokallag og storlag - PDF / Word

Årsberetning lokallag og storlag - PDF / Word

Regnskap 2023 - PDF / Excel

Regnskap 2023 for lokallag og storlag som ikke har eget regnskapsprogram eller regnskapsfører - Excel

Revisorberetning lokallag og storlag - PDF / Word

Budsjett 2024 - Excel

Taushets- og personvernerklæring tillitsvalgte i NAAF - PDF / Word

Taushets- og personvernerklæring for flere tillitsvalgte - PDF / Word

Har du spørsmål til budsjett og regnskap kan du også kontakte Økonomimedarbeider Tove Løkken tove@naaf.no / mobil 958 45 143. Tove er også tilgjengelig på ettermiddag og/eller i helgen, men avtal gjerne