Hopp til hovedinnhold

En trygg hverdag for alle med matallergi

Norges Astma- og Allergiforbund arbeider for at personer med matallergi skal leve så trygge og gode liv som mulig.

Hva gjør vi?

Hvorfor er det et problem?

I den vestlige verden har forekomsten av matallergi vært økende de siste tiår. Det er i tillegg en sammenheng mellom forekomst av andre sykdommer og utvikling av matallergi. Eksempelvis har omtrent en tredjedel av barn med moderat til kraftig atopisk eksem også matallergi, mens tallet for voksne er omtrent ti prosent. Det å leve med matallergi får gjerne innvirkning på en rekke områder i hverdagen. Reaksjonene varierer fra relativt milde symptomer til potensielt livstruende overfølsomhetsreaksjoner, der det trengs akutt helsehjelp.

Vi ser at det fortsatt er et stort behov for å øke kunnskap og kompetanse om matallergi. Dette gjelder både ved tilberedelse og servering av mat, og ved håndtering av eventuelle allergiske reaksjoner. I tillegg ser vi at regelverket rundt merking av allergener i mat praktiseres svært ulikt, og det forekommer ofte mangler og feil.

Det kan være en tidkrevende prosess å få en god utredning ved mistanke om matallergi eller overfølsomhet. En blodprøve er alene ikke nok til å sette en diagnose – den må alltid tolkes i sammenheng med sykehistorie og symptomer. Noen velger selv å eliminere matvarer fra kostholdet, i håp om å oppleve en forbedring av symptomer, eller fordi de har opplevd en reaksjon etter inntak av en spesifikk matvare. Dette kan være både tidkrevende og frustrerende. Mange er også allergiske eller intolerante mot flere ingredienser, og man får derfor sjeldent et fullverdig svar på hva som forårsaker symptomene uten en god utredning.

Hva mener vi?

Skoler og barnehager må gis nødvendig opplæring om matallergi. De må sikre en god og løpende dialog med barn og foresatte, slik at allergien og eventuelle reaksjoner er forstått og kan ivaretas. Vi mener at personalet bør ha rutinemessige øvelser i å håndtere alvorlige allergiske reaksjoner.

Det er behov for økt kunnskap og kompetanse i serveringsbransjen, slik at både personale og spisegjester kan føle seg trygge på at allergi håndteres riktig.

En omfattende gjennomgang av europeiske studier på forekomst av matallergi fra 2014 viste at tallene på selvrapportert matallergi var langt høyere enn forekomsten av matallergi diagnostisert ved kontrollerte matprovokasjonstester. Det er derfor et klart behov for å styrke tilbudet om utredning, uavhengig av hvor man bor i landet. Å stille riktig diagnose er avgjørende for å sikre rett behandling, og unngå unødvendig ekskludering av matvarer fra kostholdet.

Dette har vi bidratt til

Hva kan du bidra med?