Hopp til hovedinnhold

Godt inneklima for alle

Godt inneklima er spesielt viktig for personer med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer, men også personer uten disse sykdommene bør være opptatt av å tilrettelegge for et sunt inneklima. Alle kan risikere å utvikle helseplager ved å oppholde seg i et usunt inneklima over tid.

Hva gjør vi?

Hvorfor er det et problem?

I Norge tilbringer vi mellom 80-90 prosent av tiden vår innendørs. Inneklima kan derfor ha stor påvirkning på helsen vår. Inneklima består av ulike faktorer som temperatur, luft, lys/stråling, lyd/støy, utforming og innredning. Henvendelser til Astma- og Allergiforbundets rådgivningstjeneste viser at det er store utfordringer i mange husholdninger, barnehager, skoler, yrkesbygg og institusjoner rundt om i landet. De som kontakter oss og får praktiske råd og tips ser at de ofte kan bedre inneklimaet med enkle midler. Kunnskap om hva inneklima er, og hvordan det kan påvirkes og forbedres, er derfor viktig for alle.

Deler av vårt inneklima er usynlig, og derfor ikke så lett å forholde seg til. Vi ser at det derfor er et stort behov for praktisk kunnskap om hva som kan gjøres for å bedre inneklima der vi bor, der barna oppholder seg eller på arbeidsplassen. Forbedringer uteblir ofte, fordi flere tror at det er kostbart å bedre inneklimaet.

Ledere og ansatte i kommuner som har ansvar for skoler, barnehager og andre formålsbygg, må få økt kompetanse om inneklima og miljørettet helsevern slik at bygningene vedlikeholdes og driftes på forsvarlig vis. God drift og vedlikehold av bygninger er helse- og miljøarbeid i praksis.

Hva mener vi?

Alle har rett til å puste frisk luft, og å oppholde seg i et tilfredsstillende inneklima som fremmer helse, læring og trivsel! Skoler og barnehager må driftes, vedlikeholdes og brukes slik at de ikke forfaller. Kommunens avdeling for miljørettet helsevern må bidra med støtte, veiledning og tilsyn, slik at skoler og barnehager til enhver tid drives forsvarlig.

Dette har vi bidratt til

Hva kan du bidra med?